0902.419.079

KHÓA HỌC KỸ NĂNG QUẢN LÝ

  Khai giảng: 30/11/2018)
BRC - Điều kiện thâm nhập thị trường bán lẻ tại các nước phát triển
  Khai giảng: 22/01/2019)
ISO 9001 là gì? Tư vấn chứng chỉ ISO, chứng nhận ISO 9001 đầy đủ nhất
  Khai giảng: 24/04/2021)
KHÓA HỌC CÁN BỘ QUẢN LÝ CẤP TRUNG
  Khai giảng: 15/05/2021)
NĂNG LỰC – KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO CHO QUẢN LÝ CẤP TRUNG – CẤP CAO
  Khai giảng: 15/05/2021)
VSM – LƯU ĐỒ CHUỖI GIÁ TRỊ
  Khai giảng: 22/05/2021)
KỸ NĂNG TƯ DUY GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀ RA QUYẾT ĐỊNH
  Khai giảng: 23/05/2021)
KHÓA CHUYÊN ĐỀ HỒI QUY TUYẾN TÍNH - SPECIAL COURSE OF MODEL REGRESSION ANALYSIS
  Khai giảng: 28/05/2021)
KỸ NĂNG GIAO TIẾP CHUYÊN NGHIỆP
  Khai giảng: 05/06/2021)
KỸ NĂNG XÂY DỰNG QUY TRÌNH THÔNG MINH
  Khai giảng: 11/06/2021)
iRTC xin hân hạnh khai giảng khóa học kỹ năng thuyết trình chuyên nghiệp phù hợp với mọi đối tượng học. Đây sẽ là cơ hội để bạn có thể nắm được những kiến thức và kỹ năng thuyết trình một cách vững chắc, giải phóng sự tự tin của chính bạn, đem lại sự tự tin vững chắc khi trình bày ý tưởng, thuyết trình và giao tiếp trước đám đông.
  Khai giảng: 13/06/2021)
Chương trình đào tạo này nhằm dẫn dắt các Tổ trưởng biết cách làm việc khéo léo hơn, nhẹ nhàng hơn, năng suất hơn cho thu nhập cao hơn. Hiện tại > 90% Tổ(Chuyền) trưởng chưa được đào tạo bài bản hoặc bồi dưỡng kỹ năng điều hành. Ngoại trừ trong quân đội có lớp huấn luyện Tiểu đội trưởng, Trung đội trưởng.
  Khai giảng: 13/06/2021)
QUẢN LÝ SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP
  Khai giảng: 19/06/2021)
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO FIVE CORE TOOLS
  Khai giảng: 19/06/2021)
Khóa đào tạo Kỹ năng quản lý theo mục tiêu của iRTC cung cấp cho học viên những kiến thức vô cùng thực tế, tư duy quản lý theo mục tiêu cũng như những kiến thức thực tế giúp học viên có thể áp dụng ngay những kiến thức được học vào thực tế một cách nhanh chóng và vô cùng linh hoạt.
  Khai giảng: 26/06/2021)
QUẢN TRỊ NHÂN SỰ 4.0
Liên hệ tư vấn: Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh
  028 3885 6866
  0902 419 079
   0908 419 079
  daotao@irtc.edu.vn