Tăng giá trị cho bạn bằng giải pháp tốt
Hotline: 0902 419 079

KHÓA HỌC

BRC - Điều kiện thâm nhập thị trường bán lẻ tại các nước phát triển Khai giảng 30/11/2018)

BRC - Điều kiện thâm nhập thị trường bán lẻ tại các nước phát triển

ISO 9001 là gì? Tư vấn chứng chỉ ISO, chứng nhận ISO 9001 đầy đủ nhất Khai giảng 22/01/2019)

ISO 9001 là gì? Tư vấn chứng chỉ ISO, chứng nhận ISO 9001 đầy đủ nhất

KHÓA HỌC SPC – STATISTICAL PROCESS CONTROL Khai giảng 12/12/2020)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KIỂM SOÁT QUÁ TRÌNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ STATISTICAL PROCESS CONTROL

KỸ NĂNG XÂY DỰNG QUY TRÌNH – BIỂU MẪU THÔNG MINH Khai giảng 12/12/2020)

KỸ NĂNG XÂY DỰNG QUY TRÌNH – BIỂU MẪU THÔNG MINH

THƯ KÝ ISO CHUYÊN NGHIỆP Khai giảng 19/12/2020)

Khóa học cung cấp kiến thức để hiểu rõ hơn về các điều khoản trong tiêu chuẩn, biết cách vận dụng vào thực tế của doanh nghiệp mình, cũng như các yêu cầu cơ bản đối với hệ thống quản lý chất lượng và vai trò của thư ký ISO; Kỹ năng xây dựng, tổ chức thực hiện và duy trì hệ thống quản lý chất lượng;

NĂNG LỰC – KỸ NĂNG CHO QUẢN LÝ CẤP TRUNG – CẤP CAO Khai giảng 19/12/2020)

NĂNG LỰC – KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO CHO QUẢN LÝ CẤP TRUNG – CẤP CAO

KHÓA HỌC TỔ TRƯỞNG SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP Khai giảng 27/12/2020)

Chương trình đào tạo này nhằm dẫn dắt các Tổ trưởng biết cách làm việc khéo léo hơn, nhẹ nhàng hơn, năng suất hơn cho thu nhập cao hơn. Hiện tại > 90% Tổ(Chuyền) trưởng chưa được đào tạo bài bản hoặc bồi dưỡng kỹ năng điều hành. Ngoại trừ trong quân đội có lớp huấn luyện Tiểu đội trưởng, Trung đội trưởng.

KỸ NĂNG TƯ DUY GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀ RA QUYẾT ĐỊNH Khai giảng 23/01/2021)

KỸ NĂNG TƯ DUY GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀ RA QUYẾT ĐỊNH

KHÓA CHUYÊN ĐỀ HỒI QUY TUYẾN TÍNH - SPECIAL COURSE OF MODEL REGRESSION ANALYSIS Khai giảng 22/03/2021)

KHÓA CHUYÊN ĐỀ HỒI QUY TUYẾN TÍNH - SPECIAL COURSE OF MODEL REGRESSION ANALYSIS