Tăng giá trị cho bạn bằng giải pháp tốt

KHÓA HỌC

BRC - Điều kiện thâm nhập thị trường bán lẻ tại các nước phát triển Khai giảng 30/11/2018)

BRC - Điều kiện thâm nhập thị trường bán lẻ tại các nước phát triển

ISO 9001 là gì? Tư vấn chứng chỉ ISO, chứng nhận ISO 9001 đầy đủ nhất Khai giảng 22/01/2019)

ISO 9001 là gì? Tư vấn chứng chỉ ISO, chứng nhận ISO 9001 đầy đủ nhất

KHÓA CHUYÊN ĐỀ HỒI QUY TUYẾN TÍNH - SPECIAL COURSE OF MODEL REGRESSION ANALYSIS Khai giảng 08/12/2019)

KHÓA CHUYÊN ĐỀ HỒI QUY TUYẾN TÍNH - SPECIAL COURSE OF MODEL REGRESSION ANALYSIS

KHÓA HỌC TỔ TRƯỞNG SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP Khai giảng 15/12/2019)

Chương trình đào tạo này nhằm dẫn dắt các Tổ trưởng biết cách làm việc khéo léo hơn, nhẹ nhàng hơn, năng suất hơn cho thu nhập cao hơn. Hiện tại > 90% Tổ(Chuyền) trưởng chưa được đào tạo bài bản hoặc bồi dưỡng kỹ năng điều hành. Ngoại trừ trong quân đội có lớp huấn luyện Tiểu đội trưởng, Trung đội trưởng.

KHÓA HỌC CHUYÊN VIÊN ISO Khai giảng 21/12/2019)

QUẢN LÝ HỆ THỐNG TÍCH HỢP ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 - ISO 45001:2018 + LEAN

NHẬN THỨC & ĐÁNH GIÁ VIÊN NỘI BỘ ISO 9001: 2015 / ISO 14001:2015 Khai giảng 21/12/2019)

NHẬN THỨC & ĐÁNH GIÁ VIÊN NỘI BỘ ISO 9001: 2015 / ISO 14001:2015

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NHẬN THỨC & ĐÁNH GIÁ VIÊN NỘI BỘ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001 : 2015 Khai giảng 21/12/2019)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NHẬN THỨC & ĐÁNH GIÁ VIÊN NỘI BỘ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001 : 2015

SEVEN QC TOOLS - 7 CÔNG CỤ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG Khai giảng 28/12/2019)

SEVEN QC TOOLS - 7 CÔNG CỤ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

QA / QC - ĐẢM BẢO & KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG Khai giảng 28/12/2019)

Khác biệt cơ bản trong khóa học QA/QC tại iRTC là cách tiếp cận toàn bộ hệ thống từ Hoạch định – Marketing – Thiết kế – Sản xuất – Bán hàng và chăm sóc khách hàng.

KHÓA HỌC SPC – STATISTICAL PROCESS CONTROL Khai giảng 28/12/2019)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KIỂM SOÁT QUÁ TRÌNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ STATISTICAL PROCESS CONTROL

KỸ NĂNG TƯ DUY GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀ RA QUYẾT ĐỊNH Khai giảng 04/01/2020)

KỸ NĂNG TƯ DUY GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀ RA QUYẾT ĐỊNH

NĂNG LỰC – KỸ NĂNG CHO QUẢN LÝ CẤP TRUNG – CẤP CAO Khai giảng 15/02/2020)

NĂNG LỰC – KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO CHO QUẢN LÝ CẤP TRUNG – CẤP CAO

KỸ NĂNG XÂY DỰNG QUY TRÌNH – BIỂU MẪU THÔNG MINH Khai giảng 15/02/2020)

KỸ NĂNG XÂY DỰNG QUY TRÌNH – BIỂU MẪU THÔNG MINH

THƯ KÝ ISO CHUYÊN NGHIỆP Khai giảng 22/02/2020)

Khóa học cung cấp kiến thức để hiểu rõ hơn về các điều khoản trong tiêu chuẩn, biết cách vận dụng vào thực tế của doanh nghiệp mình, cũng như các yêu cầu cơ bản đối với hệ thống quản lý chất lượng và vai trò của thư ký ISO; Kỹ năng xây dựng, tổ chức thực hiện và duy trì hệ thống quản lý chất lượng;

SPC – STATISTICAL PROCESS CONTROL Khai giảng 14/03/2020)

Kiểm soát quy trình bằng phương pháp thống kê (SPC) là một phương pháp kiểm tra chất lượng trong những quy trình công nghệ. Đó là một tập hợp những phương pháp sử dụng công cụ thống kê như giá trị trung bình, độ dao động và những công cụ khác để nhận diện liệu có phải quá trình có