0902.419.079

KHÓA HỌC LEAN SIX SIGMA GREEN BELT

Khai giảng ngày 06/06/2021

Khóa học Lean Six Sigma Green Belt

Khóa Ngày khai giảng Thời gian học
K35 06/06/2021 Chủ nhật hàng tuần
(Sáng 8h30-11h30; Chiều 13h00-16h30)
Thời lượng khóa học: 9 ngày/khóa (18 buổi)


Green Six Sigma Green Belt là khóa đào tạo quan trong cung cấp cho học viên những kiến thức vô cùng quan trọng với tính thực tiễn áp dụng cao. Khi tham dự khóa học Lean Six Sigma Green Belt tại iRTC, học viên sẽ được học tập và thực hành dưới sự giám sát và hỗ trợ của giảng viên cấp độ Six Sigma đai đen.

Thông thường, công việc của người học cấp độ Green Belt (đai xanh) sẽ yêu cầu ít hơn 50% thời gian của họ vào những dự án Six Sigma. Tuy nhiên, vai trò cũng như công việc của người học sẽ tùy thuộc vào từng công ty.

Khóa học Lean Six Sigma phù hợp cho những vị trí có nhiệm vụ cải tiến quy trình hiện có hoặc giảm lỗi hay thời gian chu kỳ của quy trình.

Lean six sigma green belt
Khóa học Lean Six Sigma Green Belt - K03/2017

Mục tiêu khóa học Lean Six Sigma Green Belt

Khóa học Lean Sigma Green Belt hướng tới việc cung cấp cho người học những công cụ 6 sigma cơ bản cũng như cách để áp dụng chúng nhằm cải tiến sản phẩm, quá trình sản xuất, hành chính, hệ thống tổ chức,…

Học viên khóa học Lean Six Sigma đai xanh sẽ được hướng dẫn phương pháp DMAIC, những công cụ và kỹ thuật cần thiết nhằm cải tiến quy trình trong các giai đoạn của dự án nhằm đem lại hiệu quả cao nhất cho dự án.

Sau khi hoàn thành khóa học Lean Six Sigma đai xanh, học viên sẽ có thể:

 • Nắm được cách để phát triển Project Charter thành công trong bất cứ dự án cải tiến nào.
 • Có thể review dự án, phân tích những báo cáo của dự án, phân tích hoạt động của đội nhóm, hiệu quả và kết quả.
 • Góp phần vào việc đem lại lợi nhuận nhiều hơn cho doanh nghiệp thông qua việc cải thiện chất lượng sản phẩm, giảm thiểu hi phí sản xuất và chi phí quản lý, tăng sự hài lòng của khách hàng, giao hàng đúng hẹn hơn, tăng kì vọng, dễ dàng mở rộng sản xuất, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của khách hàng.

Đối tượng khóa học Lean Six Sigma Green Belt

Khóa học Lean Six Sigma Green Belt phù hợp với các vị trí giám đốc, trưởng phòng, phó phòng, bộ phận QA-QC, cán bộ kỹ thuật, đội ngũ phân tích và cải tiến sản phẩm / quá trình,…

Điều kiện học

Về kiến thức thì để có thể học khóa học Lean Six Sigma Green Belt, học viên cần có kiến thức ở cấp độ Yellow Belt (đai vàng) hoặc tương đương.

Xem thêm khóa học Lean Six Sigma Yellow Belt

Trong quá trình học, học viên cần phải có máy tính cá nhân để cài đặt và sử dụng phần mềm ứng dụng Minitab, Visio và những phần mềm liên quan khác.

Hình thức học

Ngôn ngữ học: Anh – Việt (tùy theo yêu cầu học viên).

Học song song lý thuyết và thực hành: lý thuyết 20% và thực hành 80%.

Đầu khóa học, học viên chọn mẫu đề tài thực tiễn tại doanh nghiệp cần cải tiến (hoặc chuyên gia cung cấp đề tài mẫu), phân nhóm (3-4 người/nhóm), áp dụng kiến thức thực hiện đề tài, báo cáo đề tài vào cuối khóa học (phần này Chuyên gia sẽ hướng dẫn vào đầu buổi học).

Nội dung chương trình đào tạo Lean Six Sigma Green Belt

Date 1

Time

Section

Lesson

Contents

8.30

11.30

Overview

of Lean Six Sigma

1

 • What Is Lean Six Sigma?
 • Where Did Lean Six Sigma Come From?
 • Why Do Organizations Use Lean Six Sigma?
 • Cost of Poor Quality
 • Connect with the Customer
 • Reduce Variation
 • Focus on the Process
 • Quantify the Dollar Impact
 • Engage the People
 • Lean Six Sigma Roles: White Belt, Yellow Belt, Green Belt, Black Belt, Master Black Belt, Champion/Sponsor.
 • Project Type
 • Project Selection
 • DMAIC cycle overview: Define, Measure, Analyze, Improve, Control

13.00

16.00

2

 • LEAN Principles
 • Lean manufacturing introduction
 • 10 Lean wastes, TIMWOOD+++ model
 • Real example of Lean wastes
 • Lean manufacturing concepts
 • How does the LEAN and SIX SIGMA can combine together?
 • Green belt roles and objectivesLean Wastes, Examples of Waste, LEAN Concepts

Date 2

Time

Section

Lesson

Contents

8.30

11.30

Lean

Manufacturing

and it tools

3

 • Lean manufacturing and Lean in services
 • Lean tools:
  • Kaizen
  • Jidoka
  • PokaYoke
  • SMED
  • Visual Management
  • Kanban
  • Hejunka
  • JIT
  • Gemba
  • Cellular manufacturing

13.00

16.00

4

 • Lean tools (continue)
  • A3 problem solving
  • Standardized work
  • Line balancing
  • TPM, OEE, MTTR, MTBF
 • Minitab software introduction for statistical analysis
 • Visio software introduction
 • Statistical analysis in Excel

Date 3

Time

Section

Lesson

Contents

8.30

11.30

Define

Phase

5

13.00

16.00

Define

Phase

6

Date 4

Time

Section

Lesson

Contents

8.30

11.30

Define

Phase

7

 • A3 project
 • Meeting Productivity
 • The RACI Matrix
 • Team Dynamics – The Alignment Model
 • KPIVs & KPOVs
 • Define phase wrap up

13.00

16.00

Measure phase

8

 • Value Stream Definitions
 • Measuring Customer Demand (Takt Time)
 • Data Types
 • Continuous and Discrete Measures
 • Efficiency & Effectiveness
 • Data Collection Plan
 • Sampling calulation

Date 5

Time

Section

Lesson

Contents

8.30

11.30

Measure phase

9

 • Collect Baseline Data: DPU, DPO, DPMO, PPM, First time yield, Logistic yield, Throughput yield
 • Detailed Process Map: As Is Mapping, To Be mapping, Swimming lane
 • Fishbone Diagram
 • X-Y Diagram
 • Measurement Systems Analysis (MSA)
 • -Perform the step by step methodology in Variable and Attribute MSA’s
 • -Identify the various components of variation so corrections can be made and the gage error reduced
 • -The differences between Repeatability, Reproducibility, Accuracy and Precision

13.00

16.00

10

 • Six Sigma Statistics
 • Various statistics used to express location and spread of data
 • The characteristics of a Normal Distribution
 • Test for Normality
 • The difference between Special Cause and Common Cause Variation
 • A variety of graphs for data: Pareto, boxplot, dotplot, progress chart, Scatter, IMR, X-R, X-S, p, np, c, u, ...

Date 6

Time

Section

Lesson

Contents

8.30

11.30

Measure Phase

11

 • Capability for Continuous Data
 • The impact of Non-normal data on the analysis presented in this module for continous capability
 • Process performance analysis: cp, cpk, pp, ppk calculations

13.00

16.00

Analyze

Phase

12

 • Multi-Vari Analysis
 • How data distributions become Non-normal when they are really Normal
 • Basic tenets of the Central Limit Theorem
 • Determine root causes
 • Correlation analysis

Date 7

Time

Section

Lesson

Contents

8.30

11.30

Analyze

Phase

13

 • Hypothesis Testing
 • Failure Mode and Effect Analysis (FMEA)
 • Regession analysis
 • Non-Linear Regression Analysis
 • Multiple Linear Regression Analysis (MLR)
 • Residuals Analysis

13.00

16.00

Analyze

Phase

14

 • ANOVA-Analysis of Variable (ANOVA 1 way & 2 way)
 • The reason for experimenting
 • Design of experiment (DoE)-Full fractorial

Date 8

Time

Section

Lesson

Contents

8.30

11.30

Improve Phase

15

 • Generating ideas for solutions
 • Sequence number process
 • Six thinking hats
 • Brainstorming
 • 635 method

13.30

16.30

16

 • Selection and evaluation of solution
 • Knock-out analysis
 • Criterial-based matrix
 • Cost-benefit analysis

Date 9

Time

Section

Lesson

Contents

8.30

11.30

Control phase

17

 • Statistical Process Control – SPC
 • Control charts
 • Control Chart parameter calculations such as UCL, LCL and the Center Line
 • Six sigma control plan (5 phases)
  • Training
  • Documentation
  • Monitoring
  • Response
  • Align system and structure

13.00

16.00

Evaluation

18

 • Lean Six Sigma final test (Multiple Choice Question)
 • Group presentation: progress and result of Lean Six Sigma project
 • Congratulation and cheer up

>> Quý khách hàng có nhu cầu đào tạo inhouse tại công ty xin vui lòng liên hệ với iRTC tại đây.
Thời lượng khóa học: 18 buổi / khóa (9 ngày)
Học phí: 9.400.000 VNĐ/khóa
Ưu đãi:

+ Giảm còn 8.600.000 VNĐ / khóa dành cho học viên đã học tại iRTC hoặc nhóm >= 3 người
+ Hoặc giảm còn 8.900.000VNĐ / khóa nếu nộp trước 05 ngày.

Học phí bao gồm: Tài liệu + cấp chứng chỉ + Teabreak
Chú ý: Học viên được cấp chứng chỉ vào buổi cuối khóa học sau khi kết thúc báo cáo dự án.
Để được biết thêm chi tiết thông tin về các chương trình đào tạo, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các thông tin đính kèm.

Cảm nhận của học viên về Khóa học

 

Hình thức nộp học phí: 
- Tại TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ QUẢN LÝ QUỐC TẾ - iRTC, 58 Nguyễn Xí, Phường 26, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Tài khoản trung tâm : TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ QUẢN LÝ QUỐC TẾ - iRTC
              Số Tài Khoản : 0071001129517, Ngân hàng Vietcombank, CN Tây Sài Gòn
- Hoặc Tài khoản: Châu Quang Vinh
      Số Tài Khoản: 106006508156, Ngân hàng Vietinbank, CN 5 TP.HCM.

GỬI LIÊN HỆ


Liên hệ tư vấn: Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh
  028 3885 6866
  0902 419 079
   0908 419 079
  daotao@irtc.edu.vn