0902.419.079

KHÓA HỌC KỸ NĂNG QUẢN LÝ

  Khai giảng: 13/01/2023)
Khóa học "Thực hành mô hình PDCA" của Trung tâm IRTC - một khóa học đầy tính thực tiễn giúp cải tiến liên tục, đồng thời phát triển văn hóa và nâng cao kỹ năng giải quyết vấn đề.
  Khai giảng: 07/12/2023)
Khóa học kỹ năng lập kế hoạch sản xuất giúp cho quý học viên biết cách lập kế hoạch sản xuất tại doanh nghiệp, kiểm soát rủi ro trong sản xuất và có thể tối ưu chi phí một cách hiệu quả
  Khai giảng: 14/12/2023)
NĂNG LỰC – KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO CHO QUẢN LÝ CẤP TRUNG – CẤP CAO
  Khai giảng: 14/12/2023)
Khóa học Kỹ năng giám sát của trung tâm iRTC sẽ giúp bạn nâng cao khả năng giám sát của mình và góp phần không nhỏ vào nâng cao năng lực quản lý và điều hành.
  Khai giảng: 14/12/2023)
Khóa học kỹ năng đàm phán thương lượng cung cấp cho học viên các kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể đàm phán hiệu quả, đem lại những lợi ích cho cả công việc và đời sống
  Khai giảng: 14/12/2023)
Khóa học Kỹ năng lãnh đạo của iRTC giúp học viên hiểu rõ về lãnh đạo cũng như có được những kỹ năng lãnh đạo cần thiết trong công việc. Khóa học được đào tạo bởi chuyên gia có hơn 15 năm kinh nghiệm ở vị trí lãnh đạo doanh nghiệp
  Khai giảng: 15/12/2023)
Khóa học quản lý sản xuất chuyên nghiệp của Trung Tâm iRTC giúp cho Học viên hiểu rõ vai trò và trách nhiệm của một người quản lý sản xuất, từ đó nâng cao hiệu quả trong công việc.
  Khai giảng: 16/12/2023)
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO FIVE CORE TOOLS
  Khai giảng: 16/12/2023)
KỸ NĂNG XÂY DỰNG QUY TRÌNH THÔNG MINH
  Khai giảng: 16/12/2023)
Khóa học quản lý kho tại iRTC là giải pháp tối ưu hàng đầu giúp doanh nghiệp có được những nhân sự chuyên môn cao, có thể giải quyết tốt những tình huống tại kho và hiểu về mã vạch trong quản trị kho bãi.
LIÊN HỆ TƯ VẤN:
Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh

  028 667 02879
  0902 419 079
  0908 419 079
daotao@irtc.edu.vn