0902.419.079

KHÓA HỌC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

  Khai giảng: 12/04/2024)
Việc áp dụng 7 QC Tools sẽ giúp giải quyết hiệu quả nhiều vấn đề về quản lý chất lượng thường gặp trong hoạt động sản xuất cũng như dịch vụ của doanh nghiệp.
  Khai giảng: 12/04/2024)
Kiểm soát quy trình bằng phương pháp thống kê (SPC) là một phương pháp kiểm tra chất lượng trong những quy trình công nghệ. Đó là một tập hợp những phương pháp sử dụng công cụ thống kê như giá trị trung bình, độ dao động và những công cụ khác để nhận diện liệu có phải quá trình có
  Khai giảng: 13/04/2024)
Khóa đào tạo thư ký ISO của iRTC giúp các học tiếp cận với các điều khoản trong tiêu chuẩn, yêu cầu cơ bản đối với hệ thống quản lý chất lượng, vai trò của thư ký ISO và đặc biệt đó là cách vận dụng thực tế những kiến thức đã học vào doanh nghiệp của mình.
  Khai giảng: 13/04/2024)
Khóa học ISO 22000 của iRTC sẽ giúp học viên nắm được những kiến thức tổng quát về tiêu chuẩn ISO 22000, kỹ năng và kiến thức cần thiết của một đánh giá viên nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 22000
  Khai giảng: 14/04/2024)
Khóa học ISO 14001:2015 của iRTC sẽ cung cấp cho bạn những kiến thức và kỹ năng cần thiết nếu bạn đang có định hướng nghề nghiệp tại những vị trí liên quan tới ISO hoặc môi trường.
  Khai giảng: 14/04/2024)
Khóa học quản trị chất lượng (Quality Management) của iRTC sẽ cung cấp cho học viên đầy đủ  kiến thức, kỹ năng  cần thiết và công cụ liên quan để có thể đảm nhận công tác quản lý chất lượng tại doanh nghiệp mang lại hiệu quả.
  Khai giảng: 14/04/2024)
Khóa học QA/QC của iRTC sẽ đem tới cho học viên không chỉ lý thuyết mà còn là những kinh nghiệm thực tế từ những chuyên gia đầu ngành giúp học viên có thể áp dụng những kiến thức được học vào thực tiễn công việc một cách hiệu quả.
  Khai giảng: 14/04/2024)
Chương trình được giảng dạy bởi những chuyên gia có uy tín và tâm huyết trong việc tư vấn cho các doanh nghiệp. Thông qua việc này, học viên sẽ có thể lĩnh hội được nhiều kiến thức thực tiễn có giá trị vô cùng quý giá và hữu ích cho học viên cho quá trình làm việc sau này.
  Khai giảng: 19/04/2024)
Khóa học đánh giá viên nội bộ ISO 9001:2015 do iRTC đào tạo mang tới cho học viên những kiến thức thực tế có thể nhanh chóng tiếp thu và áp dụng vào công việc
  Khai giảng: 20/04/2024)
Khóa học ISO 31000 của iRTC được thiết kế nhằm giúp các học viên hiểu rõ về các nguy cơ và rủi ro trong hoạt động doanh nghiệp, tiếp cận với các phương pháp quản lý rủi ro tiên tiến và đặc biệt là biết cách quản lý rủi ro theo tiêu chuẩn ISO 31000 tại doanh nghiệp.
LIÊN HỆ TƯ VẤN:
Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh

  028 667 02879
  0902 419 079
  0908 419 079
daotao@irtc.edu.vn
KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU