0902.419.079

Khóa Học Lean Six Sigma Yellow Belt

LỊCH KHAI GIẢNG

NGÀY KHAI GIẢNG

THỜI GIAN HỌC

26/05/2024

Học vào Chủ Nhật hàng tuần
(sáng 08h30 -> 11h30; chiều 13h00 -> 16h00)
Thời lượng khóa học: 4 ngày (8 buổi)

Mục lục [Ẩn]


Lean Six Sigma Yellow Belt (đai vàng) là khóa học căn bản trong hệ thống Lean Six Sigma giúp cung cấp đầy đủ những kiến thức về thế giới Lean Six Sigma, các công cụ cải tiến và giải quyết phần lớn những vấn đề về chất lượng và đồng thời tạo tiền đề nghiên cứu cấp độ Lean Six Sigma Green Belt (đai xanh).

Khi tham gia khóa học Lean Six Sigma Yellow Belt tại iRTC, học viên sẽ được các chuyên gia hướng dẫn chi tiết cách vận dụng, áp dụng các công cụ Lean Six Sigma nhằm cải tiến một dự án cụ thể vào doanh nghiệp.

Mục tiêu khóa học

Khóa học Lean Six Sigma đai vàng hướng tới việc cung cấp cho học viên những kiến thức căn bản về Lean Six Sigma cũng như áp dụng các công cụ để thực hiện cải tiến những dự án nhỏ.

Qua khóa học Lean Six Sigma đai vàng, người học có thể áp dụng những kiến thức và công cụ triển khai Lean Six Sigma vào trong quản lý chất lượng, hoạch định cũng như thực thi nhằm gia tăng thị phần, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp cũng như khả năng hội nhập quốc tế.

Ngoài ra, người học cũng được phát triển tư duy giải quyết vấn đề, khả năng phân tích nguyên nhân gốc rễ và đưa ra những giải pháp hữu hiệu cũng như nhân biết được năng lực quá trình của đơn vị đang thực hiện.
 

khóa học lean six sigma yellow belt
KHÓA HỌC LEAN SIX SIGMA YELLOW BELT - K04/2017

Đối tượng học Lean Six Sigma Yellow Belt

Khóa học Lean Six Sigma Yellow Belt phù hợp với các đối tượng nhân viên, quản trị viên, CBQL chuyên trách công tác nghiên cứu, phân tích, cải tiến sản phẩm, cải tiến quá trình, cải tiến chất lượng trong các lĩnh vực sản xuất, dược phẩm, chăm sóc sức khỏe, công nghệ dịch vụ,…
Với những ai có định hướng học cấp độ Lean Six Sigma Green Belt hay Lean Six Sigma Black Belt để làm quản lý dự án, phù hợp với chức vụ, tạo tiền đề thăng tiến trong công việc thì đừng nên chần chừ mà hãy tham gia ngay khóa Yellow Belt do cấp độ Black belt sẽ yêu cầu rất cao về trình độ cũng như kinh nghiệm của người học.

Đăng ký khóa học tại đây

Điều kiện học Khóa học Lean Six Sigma Yellow Belt

Học viên cần đem theo Laptop để cài đặt phần mềm Minitab, Visio để sử dụng trong suốt quá trình học.

Hình thức học

Học song song lý thuyết 20% và thực hành 80%.

Khi bắt đầu khóa học Lean Six Sigma, học viên sẽ chia nhóm (3-4 người/nhóm), chọn mẫu đề tài thực tế tại công ty cần cải tiến. Học viên sẽ được vận dụng kiến thức đã học để thực hiện đề tài. Sau cuối khóa học, học viên sẽ báo cáo đề tài (chuyên gia sẽ hướng dẫn vào buổi đầu khóa học) và làm bài thi cuối khóa và cấp chứng chỉ.

Video về khóa học

 

Nội dung chương trình khóa học Lean Six Sigma Yellow Belt

Day 1
Time Section Lesson Contents

8h30 - 11h30

Lean Six Sigma Introduction

1

 • Introduction/ Giới thiệu
 • Higher Standards for Higher Performance/ Tiêu chuẩn cao cho hiệu suất cao hơn
 • Lean Six Sigma Defined/ Định nghĩa Lean Six Sigma
 • Input Determines Output/ Đầu vào quyết định đầu ra
 • The 5 Lean Principles/ 05 nguyên tắc tinh gọn
 • The 8 Forms of Waste/ 08 loại lãng phí cơ bản
 • Success Stories o The Sigma Level/ Câu chuyện thành công ở Cấp độ Sigma
 • Characteristics Of Six Sigma/ Đặc điểm của 6 sigma
 • Six Sigma – Structure & Roles Within Six Sigma Project/ Six Sigma – Cấu trúc và vai trò trong dự án Six Sigma
 • Benefits Of Six Sigma/ Lợi ích của Six Sigma
 • DMAIC CYCLE/ Vòng lặp DMAIC
13h00 - 16h00

2

 • The 99.9% Problem/ Vấn đề 99.9%
 • DNA of a Champion/ DNA của nhà vô địch
 • Lean Six Sigma Framework/ Bộ khung Lean Six Sigma
 • DMAIC - The Improvement Process/ DMAIC – quy trình cải tiến
 • Lean and DMAIC
 • Organizing for Success/ Tổ chức để thành công
 • Working Relationships/ Các mối quan hệ trong công việc
 • Introduction to EngineRoom®/ Giới thiệu về EngineRoom
 • Skill Check Definition And Objectives Of Lean/ Định nghĩa và Mục tiêu của Lean trong Kiểm tra Kỹ năng
 • Benefits Of Lean manufacturing/ Lợi ích của Lean Manufacturing
 • Lean Tools/ Các công cụ Lean
 • Key Steps In Transforming A Company To The Lean Approach/ Các bước chính trong quá trình biến đổi một công ty theo phương pháp Lean
 • Comparing Lean And Six Sigma/ So sánh Lean và Six Sigma
 • Combination Of Lean And Six Sigma/ Kết hợp của Lean và Six Sigma
Day 2
Time Section Lesson Contents

8h30 - 11h30

Tools to DEFINE

3

 • Introduction – Define/ Giới thiệu – Định nghĩa
 • Project Charter Toolset
 • Focus on The Customer/ Tập trung vào khách hàng
 • Capturing The Voice Of The Customer/ Nắm bắt được tiếng nói của khách hàng
 • Where to Go For Customer Requirements/ Tìm kiếm nhu cầu của khách hàng
 • Affinity Diagram Toolset/ Bộ công cụ sơ đồ mối quan hệ
 • CTQC Tree Diagram Toolset/ Bộ công cụ Sơ đồ Cây CTQC
 • Voice Of The Customer As Specifications/ Tiếng nói của khách hàng thông qua thông số kỹ thuật
 • Case studies and practical exercises/ Bài tập tình huống và bài tập thực hành
13h00 - 16h00

4

 • Process Thinking/ Tư duy theo quy trình
 • The Source of Value/ Nguồn giá trị
 • The Source of Value: Gemba/ Nguồn giá trị: Gemba
 • Process Mapping – Overview/ Lập bản đồ quá trình – Tổng quan
 • Process Mapping (SIPOC) Toolset/ Bộ công cụ Vẽ Sơ đồ Quy trình (SIPOC)
 • Flow Charts o Value-Added Flow Charts/ Sơ đồ dòng chảy (Sơ đồ dòng chảy có giá trị thêm)
 • Spaghetti Charts o Value Stream Mapping Toolset/ Biểu đồ Spaghetti của Bộ công cụ lập bản đồ dòng giá trị
 • Case studies and practical exercises/ Bài tập tình huống và bài tập thực hành
 • Skill Check/ Kiểm tra kỹ năng
Day 3
Time Section Lesson Contents

8.30 - 11.30

Statistical software introduction: MINITAB

5

 • Minitab Software Introduction/Giới thiệu phần mềm Minitab
 • The Minitab User Interface/ Giao diện người dùng Minitab
 • Project And Worksheet/ Dự án và bảng tính
 • Minitab Basics/ Cơ bản về Minitab
 • Minitab Basics – Working Window/ cơ bản về Minitab – Cửa sổ làm việc
 • Minitab Basics – Tool bar/ Thông tin cơ bản về Minitab – Thanh công cụ
 • Minitab Basics Statistics/ Thống kê cơ bản trên phần mềm Minitab
 • Population And Sample Statistics/ Thống kê quần thể và mẫu tham chiếu
 • Solving Using Minitab/ Giải quyết vấn đề bằng Minitab
 • Graphical Analysis : Analyze data graphically using the tools/ Phân tích đồ thị: Phân tích dữ liệu theo phương pháp đồ thị sử dụng các công cụ
 • Practical exercises/ Bài tập thực hành
13h00 - 16h00

Tools to MEASURE

6

 • Introduction – Measure/ Giới thiệu – Đo lường
 • Measurement & Metrics o Measurement as a Process/ Đo lường & Số liệu: Đo lường như một quá trình
 • Baseline Performance/ Hiệu suất cơ bản
 • Calculating the Sigma Level – Toolset/ Tính cấp độ Sigma – Bộ công cụ
 • Trend Chart Toolset/ Bộ công cụ biểu đồ xu hướng
 • Histogram Toolset/ Bộ công cụ biểu đồ phân bố
 • Measuring Central Tendency/ Đo lường xu hướng trung tâm
 • Quantifying Process Variability/ Đo lường Biến thiên Quy trình
 • SPC - Introduction and Background/ SPC – Giới thiệu và nền tảng
 • X and Moving Range Charts – Toolset/ Biểu đồ X và Phạm vi Di chuyển – bộ công cụ
 • Pareto Chart Toolset/ Bộ công cụ biểu đồ Pareto
 • Case studies and practical exercises/ Bài tập tình huống và bài tập thực hành
 • Skill Check/ Kiểm tra kỹ năng
Day 4
Time Section Lesson Contents

8h30 - 11h30

Tools to ANALYZE

7

 • Introduction – Analyze/ Giới thiệu – Phân tích
 • Cause & Effect Diagram Toolset/ Bộ công cụ sơ đồ nguyên nhân và kết quả
 • 5W2H • Why-why analysis/ Phân tích Nguyên nhân Tại sao
 • Scatter Plot Toolset/ Công cụ biểu đồ phân tán
 • Correlation and Regression Analysis/ Phân tích tương quan và hồi quy
 • Case studies and practical exercises/ Bài tập tình huống và bài tập thực hành
 • Skill Check/ Kiểm tra kỹ năng

 

Tools to IMPROVE

 • Introduction – Improve o Brainstorming/ Giới thiệu – Cải thiện Động não
 • Benchmarking/ Đo lường và so sánh
 • FMEA Toolset/ Bộ công cụ FMEA
 • Continuous Flow Toolset/ Bộ công cụ dòng liên tục
 • Quick Changeover Toolset/ bộ công cụ chuyển đổi nhanh
 • Replenishment Pull Overview/ Tổng quan về Hệ thống Kéo
 • Error-proofing/ Chống lỗi
 • Prioritizing and Selecting a Solution/ Ưu tiên và lựa chọn giải pháp
 • The A3 One-Page Report o Piloting a Solution/ Báo cáo một trang A3 - Thử nghiệm một Giải pháp
 • Case studies and practical exercises/ Bài tập tình huống và bài tập thực hành
 • Skill Check/ Kiểm tra kỹ năng
13h00 - 16h00

Tools to IMPROVE

8

 • Prioritizing and Selecting a Solution/ Ưu tiên và lựa chọn giải pháp
 • The A3 One-Page Report o Piloting a Solution/ Báo Cáo Một Trang A3 về Thử Nghiệm Một Giải Pháp
 • Case studies and practical exercises/ Bài tập tình huống và bài tập thực hành
 • Skill Check/ Kiểm tra kỹ năng

Course Test Challenge

 • Introduction – Control/ Giới thiệu – Kiểm soát
 • Control Charts Revisited/ Xem xét lại biểu đồ kiểm soát
 • 5-S Approach/ Tiếp cận 5S
 • Visual Management/ Quản lý trực quan
 • Control Plan/ Kế hoạch kiểm soát
 • Standardized Work – Documenting Process Changes/ Tiêu chuẩn hóa công việc – Ghi nhận các thay đổi trong quy trình
 • Case studies and practical exercises/ Bài tập tình huống và bài tập thực hành
 • Skill Check/ Kiểm tra kỹ năng
 • Course Completion/ Hoàn thành khóa học
 • The Lean Six Sigma Journey to GREEN BELT LEVEL/ Hành trình nâng cấp độ Lean Six Sigma đai vàng lên Cấp Độ Đai Xanh

Đăng ký khóa học tại đây

Phản hồi của học viên về khóa học Lean Six Sigma Yellow Belt

Feedback khóa học lean six sigma yellow belt

Thời lượng khóa học: 8 buổi (4 ngày)
Học phí: 4.800.000 VNĐ/khóa
Ưu đãi:

+ Giảm còn 4.200.000 VNĐ / khóa dành cho học viên đã học tại iRTC hoặc nhóm >= 3 người
+ Hoặc giảm còn 4.500.000VNĐ / khóa nếu nộp trước 05 ngày.

Học phí bao gồm: Tài liệu + cấp chứng chỉ + Teabreak
Chú ý: Học viên được cấp chứng chỉ vào buổi cuối khóa học sau khi kết thúc báo cáo dự án.
Để được biết thêm chi tiết thông tin về các chương trình đào tạo, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các thông tin đính kèm.

GỬI LIÊN HỆ


LIÊN HỆ TƯ VẤN:
Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh

  028 667 02879
  0902 419 079
  0908 419 079
daotao@irtc.edu.vn
KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU