0902.419.079

Khóa Học Lean Six Sigma Black Belt

LỊCH KHAI GIẢNG

Khai giảng Thời gian học
23/06/2024 Chủ Nhật hàng tuần
(Sáng 08h30 - 11h30, Chiều 13h00 - 16h00)
Thời lượng khóa học: 12 ngày (24 buổi)

Mục lục [Ẩn]


Lean Six Sigma là phương pháp nổi tiếng được nhiều doanh nghiệp trên thế giới áp dụng nhằm cải tiến quy trình có sẵn để có thể loại bỏ các vấn đề gặp phải, giảm lãng phí, nâng cao hiệu quả và đồng thời cải thiện điều kiện làm việc để đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách tốt nhất. Việc áp dụng các công cụ, phương pháp và nguyên tắc của Lean Six Sigma vào doanh nghiệp một cách chính xác sẽ giúp cải thiện hoạt động của doanh nghiệp một cách vô cùng mạnh mẽ.

Khóa học Lean Six Sigma Black Belt cung cấp cho học viên những kiến thức cũng như hiểu biết sâu hơn về công cụ và phương pháp Six Sigma để có thể áp dụng vào doanh nghiệp/tổ chức một cách hiệu quả. Những nội dung học sẽ được giảng dạy song song với thực hành và giải quyết case study giúp học viên nắm vững kiến thức một cách thực tế và nhớ lâu hơn.

Sau khi hoàn thành chương trình học Lean Sigma Black Belt, học viên sẽ được chứng nhận là Lean Six Sigma Black Belt và được cấp chứng nhận tương đương. Người hoàn thành khóa Black Belt có thể quản lý các dự án Six Sigma và cải thiện tổ chức và đồng thời có đầy đủ khả năng hướng dẫn, cố vấn và xác định dự án cho các Green Belt.
 

khóa học Lean Six Sigma black belt
 

Mục tiêu khóa học

Sau khi hoàn thành khóa học Lean Six Sigma Black Belt (đai đen), học viên sẽ nắm vững những kiến thức nâng cao hơn so với cấp độ Green Belt (đai xanh) để có thể tham gia với vai trò như một nhà quản lý cấp cao tại doanh nghiệp.

Tại lớp học, người học sẽ được thực chiến với những số liệu thực tế từ những dự án thật chứ không dừng lại ở lý thuyết.

Với những kiến thức và công cụ từ khóa học, học viên sẽ đạt được những mục tiêu cá nhân và công việc tốt nhất.

Đăng ký ngay

Điều kiện tiên quyết để tham gia Khóa học Lean Six Sigma Black Belt

Để học khóa học Lean Six Sigma Black Belt thì học viên cần đáp ứng hai yếu tố tiên quyết:

 • Nắm vững kiến thức Green Belt và biết cách triển khai một cách có hiệu quả.
 • Nếu không phải là học viên đã học tại iRTC, học viên cần trải qua một số bài test kiến thức để đánh giá mức độ sau khi tham gia khóa học.
 • Học viên phải trang bị máy tính cá nhân để cài đặt và sử dụng phần mềm ứng dụng Minitab, Visio,…
 • Học viên phải biết sử dụng phần mềm phân tích thống kê.

* Để đáp ứng điều kiện về kiến thức và năng lực cho khóa học, học viên có thể tham khảo thêm 2 khóa học:

Đối tượng khóa học Lean Six Sigma Black Belt

Giám đốc, quản lý cấp cao, trưởng bộ phận, nhân viên, cán bộ quản lý chủ chốt trong Công ty, Cán bộ quản lý công tác nghiên cứu, phân tích, cải tiến sản phẩm cũng như cải tiến quá trình.

 • Lý thuyết chiếm 20% và thực hành chiếm 80%.
 • Học viên chia nhóm, chọn đề tài cải tiến, thực hiện đề tài và báo cáo đề tài cuối khóa.

Video về khóa học Lean Six Sigma tại iRTC

 

Nội dung chương trình đào tạo

Section

Contents

Design for Six Sigma

 • Welcome to Design for Six Sigma
 • Closing the Gap
 • Better Aim Through DFSS
 • Improving Lifecycle Cost
 • DFSS and DMAIC
 • Introduction – What is DFSS?
 • Development of DFSS
 • Delimitation of Six Sigma and Design For Six Sigma
 • Six Sigma and ICDOV cycle
 • Phase model of DFSS
 • Design Leverage
 • DFSS from ICDOV
 • DFSS Methodology
 • DFSS tool box
 • DFSS Achievements

Identify Phase

 • Introduction – Identify phase
  • Definition
  • Organizational part
  • Product related part
 • Objectives of Identify phase
 • Activities and tools in Identify phase
  • Indentify activities flow
  • Project Selection Toolset
  • Project Charter Toolset
  • Project Tracking Toolset
  • Market Segmentation
  • Understanding Customer Requirements

 

Section

Contents

Identify Phase

 • Listening to All the Voices
 • Where to Go For Customer Requirements
 • Affinity Diagram Toolset
 • CTQC Tree Diagram Toolset
 • Operational Definition Toolset
 • Voice Of The Customer As Specifications
 • Risk Rating
 • Selected tools of identify phase
 • Exercises

Concept Phase

 • Introduction – Concept phase
 • Objectives of Concept phase
 • Activities and tools in Concept phase
  • Concept activities flow
  • QFD Toolset
  • Metrics
  • The Core Principle of DFSS
  • Process Capability Toolset
  • Benchmarking

 

Section

Contents

Concept Phase

 • Beyond Customer Requirements
 • Brainstorming
 • Encouraging The Creative Process
 • Narrowing Down The List of Ideas
 • Pugh Concept Selection Toolset
 • Exercises

Design Phase

 • Introdution – Design phase
 • Objectives of Design phase
 • Activicies and tools in Design phase
  • Design Activities flow
 • Design Development
 • Results By Design
 • Seleted tools of Design phase
  • Design score card
  • Analyzing Designs

 

Section

Contents

Design Phase

 • Effect chain analysis
 • Morphological box
 • TRIX
 • DFMA
 • Correlation and Regression Analysis
 • Exercise

Design Phase

 • Multiple Regression Toolset
 • Error – proofing
 • FMEA Toolset
 • Product and Process Reliability
 • Basic Reliability Calculation
 • Transfer Function Toolset
 • Exercises

 

Section

Contents

Optimise Phase

 • Introduction – Optimise phase
 • Objectives of Optimise phase
 • Activities and tools in Optimise phase
  • Optimise activities flow
 • Building a Process Model
 • From Process Diagram to Process Model
 • Predicting Process Performance With Simulation
 • Process Playground – Online Discrete Event Simulation

Optimise Phase

 • Seleted tools of Optimise phase
  • P – diagram
  • Monte – Carlo simulation
  • Statistical
  • Tolerance Design & Optimization Toolset
  • Optimization with Response Surface Methods
  • Continuous Flow Optimization Toolset
  • Design For Lean – Supply Chain Dynamics
  • QFD: Building The Fourth House
 • Exercises

 

Section

Contents

Optimise Phase

 • Introduction – Optimise phase
 • Objectives of Optimise phase
 • Activities and tools in Optimise phase
  • Optimise activities flow
 • Building a Process Model
 • From Process Diagram to Process Model
 • Predicting Process Performance With Simulation
 • Process Playground – Online Discrete Event Simulation

Optimise Phase

 • Selected tools Of Optimise phase
  • P – diagram
  • Monte – Carlo simulation
  • Statistical
  • Tolerance Design & Optimization Toolset
  • Optimization with Response Surface Methods
  • Continuous Flow Optimization Toolset
  • Design For Lean – Supply Chain Dynamics
  • QFD: Building The Fourth House
 • Exercises

 

Section

Contents

Verify Phase

 • Introduction – Verify phase
 • Objectives of Verify phase
 • Activities and tools in Verify phase
  • Verify activities flow
 • Other Aspects of Verification
 • The Process Control Plan
 • Testing a Design
 • Achieving Reliability Through Testing

Verify Phase

 • Robust Design and Taguchi Methods
 • Robustness Testing Practice
 • Piloting a Design
 • Launch
 • The Lean Six Sigma Journey
 • Exercises

 

Section

Contents

Data and Lean Six Sigma

 • Introduction to Data Analytics for Lean Six Sigma
 • Data and DMAIC
 • Units and operational definition
 • Sampling
 • Organizing your data
 • Installing Minitab
 • Introduction to Minitab
 • Loading data into Minitab
 • Practice quiz

Understanding and visualizing data

 • Numerical and categorical data
 • Descriptive statistics
 • Visualizing numerical data
 • Visualizing categorical data
 • Graphical presetation
 • Visualizing two variables
 • Exercise - Investigation time
 • Exercise - Coffee batch

 

Section

Contents

Using probability distributions

 • Population versus sampling
 • Estimation and confidence intervals
 • Normal, Lognormal and Weibull distribution
 • Probability plot
 • Empirical CDF
 • Properties of the normal distribution
 • Exercise - Length of Stay

Advance statistic: numerical Y and categorical X

 • Introduction to data analysis
 • Hypothesis testing
 • Causality
 • Introduction to ANOVA
 • ANOVA analysis
 • One way ANOVA
 • Two way ANOVA
 • MANOVA

 

Section

Contents

Advance statistic: numerical Y and categorical X

 • ANOVA residual analysis
 • Kruskal-Wallis test
 • One sample t-test Two sample t-test
 • Pair t-test
 • Z-test
 • Test for equality of variances

Advance statistic: numerical Y and numerical Y

 • Exercise — Productivity
 • Exercise — Department
 • Correlation
 • Introduction to regression
 • Regression analysis
 • Regression residual analysis

 

Section

Contents

Advance statistic: numerical Y and numerical Y and categorical Y

 • Regression prediction interval
 • Quadratic regression
 • Exercise — picking
 • Chi-square analysis
 • Logistic regression
 • Exercise — printers
 • Exercise — production line

Advance statistic: Data distribution

 • Normal probability distributions
  • Probability distributions
  • Normal distributions
  • Normal probabilities
 • Non-normal probability distributions
  • Non-Normal Continuous Distributions
  • Non-Normal Discrete Distributions
  • Applying Data to Real-World Situations

 

Section

Contents

Advance DMAIC: Define

 • Creating a Project Charter
 • Project advance tools
 • Identifying organisational structures
 • Using critical path project management tools (WBS, Gantt chart, Project Network Diagram)
 • Establishing the critical path
 • Managing time
 • Business and Financial Issues
 • Understanding the importance of a business case
 • Developing a business case

Advance DMAIC: Define

 • Identifying project costs
 • Calculating return on investment (ROI)
 • Calculating a payback period
 • Determining net present value (NPV)
 • Planning resources for your project team
 • Managing your project team
 • Managing conflict within your team
 • Communicating effectively
 • Define Toolset
 • Define Tollgate Checklist
 • Problem Functions: y = f(x)
 • Process Mapping
 • Advance Measurement Systems Analysis
 • Data Collection and Summary

 

Section

Contents

Advance DMAIC: Measure

 • Process Capability
 • Failure Modes and Effect Analysis
 • Rolled Throughput Yield
 • Collecting Data
 • Critical to Quality Characteristics
 • The COQ and the COPQ
 • Quality is Critical to Success
 • Measure Tollgate Checklist

Advance DMAIC: Analyze

 • Correlation
 • Linear Regression Analysis
 • Using Correlation and Regression in Six Sigma
 • A Review of Hypothesis Testing Errors
 • What Information is Required for Choosing Sample Size?
 • Sample Size Calculations: Choosing the Right Method
 • Running and Analyzing Sample Size Tests in Minitab

 

Section

Contents

Advance DMAIC: Analyze

 • Graphical Analysis
 • Statistical Analysis
 • Scientific Method and P-Values
 • Statistical Testing: Proportion Tests, Chi-Square
 • Hypothesis Test Basics
 • Selecting the Right Hypothesis Test
 • Why Run Hypothesis Tests
 • Running Hypothesis Tests
 • Analyze Tollgate Checklist

Advance DMAIC: Analyze

 • Preparing for a 1-Way ANOVA
 • Running a 1-Way ANOVA
 • Preparing for a 2-Way ANOVA
 • Running a 2-Way ANOVA
 • Preparing for a MANOVA
 • Running a MANOVA
 • Common Challenges When Presenting Statistical Analysis
 • Analyze Tollgate Checklist

 

Section

Contents

Advance DMAIC: Analyze

 • Design of experiments
 • Why Run an Experiment?
 • Best-Guess Trial-and-Error versus Factorial Experiments
 • What is Factorial Experimentation?
 • Step-by-Step Guide for Creating a Designed Experiment
 • Step-by-Step Guide to Running a 2k Factorial Experiment
 • The Importance of Understanding Interactions
 • 2k Factorials Versus Multi-Level Factorials
 • Analyze Tollgate Checklist

Advance DMAIC: Improve

 • Brainstorming and process improvement tools
 • Activity Network Diagram
 • Affinity Diagram
 • Force Field Analysis
 • Interrelationship Diagram
 • Responsibility Chart
 • Nominal Group Technique
 • SWOT Analysis
 • Starburst Brainstorming
 • Role-Play or Figuring Brainstorming
 • Brainwriting
 • Brainstorming Alone

 

Section

Contents

Advance DMAIC: Improve

 • What is Value Stream Mapping?
 • What Do You Do with Value Stream Maps?
 • Tips for Creating a Future-State Value Stream Map
 • Solutions Selection Matrix
 • Cost Benefit Analysis
 • Piloting a Solution
 • Planning Implementation
 • Capturing Improvement Data
 • Improve Tollgate Checklist

Advance DMAIC: Analyze

 • Create a Control Plan
 • Visual Management
 • SPC Charts
 • Common Control Chart Types and When to Use Them
 • Creating and Reading Control Charts in Minitab
 • Team Celebration and Reflection
 • Control Tollgate Checklist

 

Đăng ký ngay

Thời lượng khóa học: 12 ngày/ khóa (24 buổi)
Học phí: 15.600.000 VNĐ/khóa
Ưu đãi:

+ Giảm còn 14.600.000 VNĐ/ khóa dành cho học viên đã học tại iRTC hoặc nhóm >= 3 người
+ Hoặc giảm còn 14.900.000VNĐ/ khóa nếu nộp trước 05 ngày.

Học phí bao gồm: Tài liệu + cấp chứng chỉ + Teabreak
Chú ý: Học viên được cấp chứng chỉ (Lean Six Sigma Black Belt Certification) vào buổi cuối khóa học sau khi kết thúc báo cáo dự án.
Để được biết thêm chi tiết thông tin về các chương trình đào tạo, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các thông tin đính kèm.

GỬI LIÊN HỆ


LIÊN HỆ TƯ VẤN:
Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh

  028 667 02879
  0902 419 079
  0908 419 079
daotao@irtc.edu.vn
KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU