0902.419.079

KHÓA HỌC LEAN SIX SIGMA GREEN BELT

LỊCH KHAI GIẢNG

NGÀY KHAI GIẢNG

THỜI GIAN HỌC

10/03/2024

Học vào Chủ Nhật hàng tuần 
(Sáng 08h30 -> 11h30; Chiều 13h00 -> 16h00)

Thời lượng khóa học : 09 ngày

Mục lục [Ẩn]


Green Six Sigma Green Belt là khóa đào tạo quan trong cung cấp cho học viên những kiến thức vô cùng quan trọng với tính thực tiễn áp dụng cao. Khi tham dự khóa học Lean Six Sigma Green Belt tại iRTC, học viên sẽ được học tập và thực hành dưới sự giám sát và hỗ trợ của giảng viên cấp độ Six Sigma Black Belt.

Thông thường, công việc của người học cấp độ Green Belt (đai xanh) sẽ yêu cầu ít hơn 50% thời gian của họ vào những dự án Six Sigma. Tuy nhiên, vai trò cũng như công việc của học viên sẽ tùy thuộc vào từng nhu cầu tại công ty.

Khóa học Lean Six Sigma phù hợp cho những vị trí có nhiệm vụ cải tiến quy trình hiện có hoặc giảm lỗi hay thời gian chu kỳ của quy trình.

Lean six sigma green belt

Khóa học Lean Six Sigma Green Belt - K03/2020

Mục tiêu Khóa học Lean Six Sigma Green Belt

Khóa học Lean Sigma Green Belt hướng tới việc cung cấp cho người học những công cụ 6 sigma cơ bản cũng như cách để áp dụng chúng nhằm cải tiến sản phẩm, quá trình sản xuất, hành chính, hệ thống tổ chức,…

Học viên khóa học Lean Six Sigma đai xanh sẽ được hướng dẫn phương pháp DMAIC (Lean Six Sigma DMAIC), những công cụ và kỹ thuật cần thiết nhằm cải tiến quy trình trong các giai đoạn của dự án nhằm đem lại hiệu quả cao nhất cho dự án.

Sau khi hoàn thành khóa học Lean Six Sigma đai xanh, học viên sẽ có thể:

 • Nắm được cách để phát triển Project Charter thành công trong bất cứ dự án cải tiến nào.
 • Có thể review dự án, phân tích những báo cáo của dự án, phân tích hoạt động của đội nhóm, hiệu quả và kết quả.
 • Góp phần vào việc đem lại lợi nhuận nhiều hơn cho doanh nghiệp thông qua việc cải thiện chất lượng sản phẩm, giảm thiểu hi phí sản xuất và chi phí quản lý, tăng sự hài lòng của khách hàng, giao hàng đúng hẹn hơn, tăng kì vọng, dễ dàng mở rộng sản xuất, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của khách hàng.

Đối tượng khóa học

Khóa học Lean Six Sigma Green Belt phù hợp với các vị trí giám đốc, trưởng phòng, phó phòng, bộ phận QA-QC, cán bộ kỹ thuật, đội ngũ phân tích và cải tiến sản phẩm/ quá trình,…

Điều kiện học

Về kiến thức thì để có thể học khóa học Lean Six Sigma Green Belt, học viên cần có kiến thức ở cấp độ Yellow Belt (đai vàng) hoặc tương đương.

Xem thêm khóa học Lean Six Sigma Yellow Belt

Trong quá trình học, học viên cần phải có máy tính cá nhân để cài đặt và sử dụng phần mềm ứng dụng Minitab, Visio và những phần mềm liên quan khác.

Hình thức khóa học Lean Six Sigma Green Belt

Ngôn ngữ học: Anh – Việt (tùy theo yêu cầu học viên).

Học song song lý thuyết và thực hành: lý thuyết 20% và thực hành 80%.

Đầu khóa học, học viên chọn mẫu đề tài thực tiễn tại doanh nghiệp cần cải tiến (hoặc chuyên gia cung cấp đề tài mẫu), phân nhóm (3-4 người/nhóm), áp dụng kiến thức thực hiện đề tài áp dụng Lean Six Sigma cho doanh nghiệp, báo cáo đề tài vào cuối khóa học (phần này Chuyên gia sẽ hướng dẫn vào đầu khóa học Lean Six Sigma Green Belt).
Chuyên gia đào tạo: Khóa học được đào tạo bởi Chuyên gia đào tạo MBB (Master Black Belt) Kiều Văn Tôn với nhiều năm kinh nghiệm về Lean Six Sigma.

Đăng ký khóa học tại đây

Video về khóa học
 

Nội dung chương trình đào tạo Lean Six Sigma Green Belt

Date 1
Time Section Lesson Contents
8.30 - 11.30 Overview of Lean Six Sigma 1
 • What Is Lean Six Sigma?
 • Where Did Lean Six Sigma Come From?
 • Why Do Organizations Use Lean Six Sigma?
 • Cost of Poor Quality
 • Connect with the Customer
 • Reduce Variation
 • Focus on the Process
 • Quantify the Dollar Impact
 • Engage the People
 • Lean Six Sigma Roles: White Belt, Yellow Belt, Green Belt, Black Belt, Master Black Belt, Champion/Sponsor.
 • Project Type
 • Project Selection
 • DMAIC cycle overview: Define, Measure, Analyze, Improve, Control
13.00 - 16.00 2
 • LEAN Principles
 • Lean manufacturing introduction
 • 10 Lean wastes, TIMWOOD+++ model
 • Real example of Lean wastes
 • Lean manufacturing concepts
 • How does the LEAN and SIX SIGMA can combine together?
 • Green belt roles and objectivesLean Wastes, Examples of Waste, LEAN Concepts
Date 2
Time Section Lesson Contents
8.30 - 11.30 Lean Manufacturing and it tools 3

 Lean manufacturing and Lean in services

 Lean tools:

 • Kaizen
 • Jidoka
 • PokaYoke
 • SMED
 • Visual Management
 • Kanban
 • Hejunka
 • JIT
 • Gemba
 • Cellular manufacturing
13.00 - 16.00 4

 Lean tools (continue)

 • A3 problem solving
 • Standardized work
 • Line balancing
 • TPM, OEE, MTTR, MTBF

 Minitab software introduction for statistical analysis

 Visio software introduction

 Statistical analysis in Excel

Date 3
Time Section Lesson Contents
8.30 - 11.30 Define Phase 5

 Create the Project Charter

 • Business Case
 • Problem Statement
 • Goal Statement
 • Scope

 Interpret the Voice of the Customer-VOC

 Kano Analysis

 Affinity Analysis

 Tree Diagram

 VOC-CTQ Matrix

13.00 - 16.00 Define Phase 6
 • Understand the Current State
 • Process Walk (Gemba Walk)
 • Organizational Level Process Map
 • SIPOC
 • Value Stream Map – VSM
 • Swimlane Map
 • Spaghetti Map
 • Develop Project Communication
 • Communication Plan
 • Case studies and practical exercises
 • Project review
Date 4
Time Section Lesson Contents
8.30 - 11.30 Define Phase 7
 • A3 project
 • Meeting Productivity
 • The RACI Matrix
 • Team Dynamics – The Alignment Model
 • KPIVs & KPOVs
 • Define phase wrap up
13.00 - 16.00 Measure phase 8
 • Value Stream Definitions
 • Measuring Customer Demand (Takt Time)
 • Data Types
 • Continuous and Discrete Measures
 • Efficiency & Effectiveness
 • Data Collection Plan
 • Sampling calulation
 • Case studies and practical exercies
 • Project review
Date 5
Time Section Lesson Contents
8.30 - 11.30 Measure phase 9
 • Collect Baseline Data: DPU, DPO, DPMO, PPM, First time yield, Logistic yield, Throughput yield
 • Detailed Process Map: As Is Mapping, To Be mapping, Swimming lane
 • Fishbone Diagram
 • X-Y Diagram
 • Measurement Systems Analysis (MSA)
 • Perform the step by step methodology in Variable and Attribute MSA’s
 • Identify the various components of variation so corrections can be made and the gage error reduced
 • The differences between Repeatability, Reproducibility, Accuracy and Precision
13.00 - 16.00 10 
 • Six Sigma Statistics
 • Various statistics used to express location and spread of data
 • The characteristics of a Normal Distribution
 • Test for Normality
 • The difference between Special Cause and Common Cause Variation
 • A variety of graphs for data: Pareto, boxplot, dotplot, progress chart, Scatter, IMR, X-R, X-S, p, np, c, u, ...
 • Case studies and practical exercies
 • Project review
Date 6
Time Section Lesson Contents
8.30 - 11.30 Measure Phase 11
 • Capability for Continuous Data
 • The impact of Non-normal data on the analysis presented in this module for continous capability
 • Process performance analysis: cp, cpk, pp, ppk calculations
13.00 - 16.00 Analyze Phase 12
 • Multi-Vari Analysis
 • How data distributions become Non-normal when they are really Normal
 • Basic tenets of the Central Limit Theorem
 • Determine root causes
 • Correlation analysis
 • Case studies and practical exercies
 • Project review
Date 7
Time Section Lesson Contents
8.30 - 11.30 Analyze Phase 13 
 • Hypothesis Testing
 • Failure Mode and Effect Analysis (FMEA)
 • Regession analysis
 • Non-Linear Regression Analysis
 • Multiple Linear Regression Analysis (MLR)
 • Residuals Analysis
13.00 - 16.00 Analyze Phase 14
 • ANOVA-Analysis of Variable (ANOVA 1 way & 2 way)
 • The reason for experimenting
 • Design of experiment (DoE)-Full fractorial
 • Case studies and practical exercies
 • Project review
Date 8
Time Section Lesson Contents
8.30 - 11.30 Improve Phase 15
 • Generating ideas for solutions
 • Sequence number process
 • Six thinking hats
 • Brainstorming
 • 635 method
13.00 - 16.00 16
 • Selection and evaluation of solution
 • Knock-out analysis
 • Criterial-based matrix
 • Cost-benefit analysis
 • Case studies and practical exercies
 • Project review
Date 9
Time Section Lesson Contents
8.30 - 11.30 Control phase 17

 Statistical Process Control – SPC

 Control charts

 Control Chart parameter calculations such as UCL, LCL and the Center Line

 Six sigma control plan (5 phases)

 • Training
 • Documentation
 • Monitoring
 • Response
 • Align system and structure

 Control plan transition

13.30 - 16.30 Evaluation 18
 • Lean Six Sigma final test (Multiple Choice Question)
 • Group presentation: progress and result of Lean Six Sigma project
 • Congratulation and cheer up

Đăng ký khóa học tại đây

Thời lượng khóa học: 18 buổi (9 ngày)
Học phí: 12.000.000 VNĐ/khóa
Ưu đãi:

+ Giảm còn 10.400.000 VNĐ / khóa dành cho học viên đã học tại iRTC hoặc nhóm >= 3 người
+ Hoặc giảm còn 10.900.000VNĐ / khóa nếu nộp trước 05 ngày.

Học phí bao gồm: Tài liệu + cấp chứng chỉ + Teabreak
Chú ý: Học viên được cấp chứng chỉ (Lean Six Sigma Green Belt Certification) vào buổi cuối khóa học sau khi kết thúc báo cáo dự án.
Để được biết thêm chi tiết thông tin về các chương trình đào tạo, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các thông tin đính kèm.


Feedback của học viên về khóa học Lean Six Sigma Green Belt của iRTC

cảm nhận của học viên về khóa học Lean Six Sigma Green Belt tại iRTC
phản hồi về khóa học Lean Six Sigma Green Belt
Cảm nhận của học viên về khóa học Lean Six Sigma Green Belt
cảm nhận của học viên về khóa học Lean Six Sigma Green Belt

GỬI LIÊN HỆ


LIÊN HỆ TƯ VẤN:
Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh

  028 667 02879
  0902 419 079
  0908 419 079
daotao@irtc.edu.vn