Tăng giá trị cho bạn bằng giải pháp tốt
Hotline: 0902 419 079

KHÓA HỌC LEAN SIX SIGMA YELLOW BELT

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC LEAN SIX SIGMA YELLOW BELT
KHAI GIẢNG NGÀY: 29/11/2020
Thời gian học: Chủ nhật hàng tuần
(Sáng 08h30 - 11h30; Chiều 13h00 - 16h00)
  
KHÓA HỌC LEAN SIX SIGMA YELLOW BELT - K04/2017

Lean Six Sigma Yellow Belt (Đai vàng) là khóa học căn bản trong hệ thống Lean Six Sigma nhưng hội tụ đầy đủ các yếu tố cần thiết, đặc biệt đi sâu vào các công cụ cải tiến giải quyết phần lớn các vấn đề chất lượng, tạo tiền đề nghiên cứu level Green Belt, được sự hướng dẫn chi tiết cách vận dụng, áp dụng các công cụ Lean Six Sigma Yellow Belt của Chuyên gia sau khóa học học viên có thể áp dụng vào Doanh nghiệp để cải tiến một dự án cụ thể. Khóa học là nền tản để Học viên trở thành chuyên gia phân tích nhằm cải tiến quá trình, sản phẩm, dịch vụ và hệ thống trong tổ chức ở mức độ căn bản Lean Six Sigma Yellow Belt và tiếp tục chuyên sâu ở khoá kế tiếp Lean Six Sigma Green Belt, Lean Six Sigma Black Belt.

Mục đích khóa học: – Giúp Học viên tiếp cận kiến thức căn bản về Lean Six Sigma – Các công cụ - Áp dụng thực hiện cải tiến các dự án nhỏ
 Nắm được các phương pháp và công cụ triển khai Lean Six Sigma trong quản lý chất lượng, hoạch định và thực thi.

Đối tượng học: Nhân viên, CBQL chuyên trách công tác nghiên cứu, phân tích, cải tiến sản phẩm cải tiến quá trình

Hình thức học: Lý thuyết 20%, thực hành 80% – Học nhóm, chọn đề tài cải tiến, thực hiện đề tài và báo cáo đề tài cuối khóa

Công cụ hỗ trợ khóa học: Mỗi Học viên chuẩn bị 01 laptop có cài đặt ứng dụng Minital, Visio và mang theo mỗi buổi học.
 
Lean Six Sigma Yellow Belt (Đai vàng) là khóa học căn bản trong hệ thống Lean Six Sigma nhưng hội tụ đầy đủ các yếu tố cần thiết, đặc biệt đi sâu vào các công cụ cải tiến giải quyết phần lớn các vấn đề chất lượng, tạo tiền đề nghiên cứu level Green Belt, được sự hướng dẫn chi tiết cách vận dụng, áp dụng các công cụ Lean Six Sigma Yellow Belt của Chuyên gia sau khóa học học viên có thể áp dụng vào Doanh nghiệp để cải tiến một dự án cụ thể.

Khóa học Lean Six Sigma Yellow Belt là nền tảng để học viên trở thành chuyên gia phân tích nhằm cải tiến quá trình, sản phẩm, dịch vụ và hệ thống trong tổ chức ở mức độ căn bản Lean Six Sigma Yellow Belt và tiếp tục chuyên sâu ở khoá kế tiếp Lean Six Sigma Green Belt, Lean Six Sigma Black Belt.

Mục đích khóa học: - Giúp Học viên tiếp cận kiến thức căn bản về Lean Six Sigma – Các công cụ - Áp dụng thực hiện cải tiến các dự án nhỏ - Nắm được các phương pháp và công cụ triển khai Lean Six Sigma trong quản lý chất lượng, hoạch định và thực thi

Đối tượng học: Nhân viên, CBQL chuyên trách công tác nghiên cứu, phân tích, cải tiến sản phẩm cải tiến quá trình,…

Hình thức học:
- Lý thuyết 20%, thực hành 80%
- Học nhóm, chọn đề tài cải tiến, thực hiện đề tài và báo cáo đề tài cuối khóa

Công cụ hỗ trợ khóa học: Mỗi Học viên chuẩn bị 01 laptop có cài đặt ứng dụng Minital, Visio và mang theo mỗi buổi học.

Nội dung chương trình

Date

Section

Lesson

Contents

Day 01

Lean Six Sigma Introduction

1

Six Sigma and Organizational Goals

History of Quality, Quality Gurus, History of Six Sigma, Structure of Six Sigma Team, The Lean Six Sigma Yellow Belt

Day 02

2

LEAN Principles

Lean Wastes, Examples of Waste

Day 03

Lean Six Sigma Introduction

3

Jidoka, Just-in-Time, Pull Production, Work Cell, One Piece Folw, 5s, Visual Management, Standardized Work, Takt Time, Cycle Time, Lead Time,

Day 04

4

Kaizen, 8D, SMED, Kanban, Error Proffing, TPM Value Stream Mapping (Visio software application) Part 1

Day 05

Lean Six Sigma Introduction

5

Minitab Software Introduction

Minitab Software Application

Day 06

Define Phase

6

Voice of the Customer Analysis – Pareto, QFD

Voice of Process - SIPOC

Project Charter

Day 07

Measure Phase

7

Data Collection Plan

Data definition

Day 08

Analyze

Phase

8

Process Analysis, Brainstorming Root Causes,

Day 09

Improve

Phase

9

Hypothesis – z test, t test

Day 10

Control Phase

10

Controls Charts: XbarR, I&MR, p,np,u and c Charts

 
Chuyên gia: - Master Black Belt (MBB) Kiều Văn Tôn

Số buổi học : 10 buổi/khóa (5 ngày)
Số giờ học : 3 giờ /buổi

Ngôn ngữ đào tạo: Anh – Việt
Tài liệu: Anh – Việt

Hình thức học : Lý thuyết, thực hành, làm dự án (Buổi học đầu tiên quý Học viên vui lòng chia nhóm để làm dự án, số lượng tùy thuộc vào sĩ số lớp học)

Điều kiện:
- Học viên phải có máy tính cá nhân để cài đặt và sử dụng phần mềm ứng dụng Minitab, Visio,…

Học phí: 4.900.000 VNĐ/khóa
Ưu đãi:
+ Giảm còn 4.500.000 VNĐ / khóa dành cho học viên đã học tại iRTC hoặc nhóm >= 3 người
+ Hoặc giảm còn 4.700.000VNĐ / khóa nếu nộp trước 05 ngày.

Chú ý: Học viên được cấp chứng chỉ vào buổi cuối khóa học sau khi kết thúc báo cáo dự án.

Hình thức nộp học phí : 

-Tại TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ QUẢN LÝ QUỐC TẾ - iRTC, 58 Nguyễn Xí, Phường 26, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Tài khoản trung tâm: TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ QUẢN LÝ QUỐC TẾ - iRTC,  Số TK : 0071001129517, Ngân hàng Vietcombank, CN Tây Sài Gòn. 
- Hoặc Tài khoản: Châu Quang Vinh, Số TK : 106006508156, Ngân hàng Vietinbank, CN 5 TP.HCM.

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết cụ thể chương trình các khóa đào tạo ,

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ QUẢN LÝ QUỐC TẾ - iRTC
Thông tin đăng ký khóa học :

Trụ sở iRTC :  58 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Điện thoại    :  028 3885 6866 (Ms Nữ) - 0902 419 079 (Mr Vinh) - 0908 419 079 (Mr Xuân)
Email           :  tuvan@irtc.edu.vn - daotao@irtc.edu.vn - daotaoquanly.irtc@gmail.com
Website       :  www.irtc.edu.vn - www.tqmivietnam.com - www.tuvaniso.com.vn

GỬI LIÊN HỆ