0902.419.079

KHÓA HỌC CÁN BỘ QUẢN LÝ CẤP TRUNG

Khai Giảng 30/11/2019 (Thứ 7 hàng tuần)
1. Mục đích: Cán bộ quản lý cấp trung (Middle Managers- MM) được gọi một cách hình ảnh là bộ khung sườn của cơ thể Doanh nghiệp. Bộ khung sườn vững chắc sẽ cho phép Doanh nghiệp đủ sức cạnh tranh mạnh để giành thắng lợi trong một thị trường đầy khốc liệt.
2. Tính ưu việt: Chương trình được đào tạo theo đơn đặt hàng của từng doanh nghiệp, được thực hiện tại Doanh nghiệp hoặc tại trụ sở Trung tâm iRTC. Phù hợp với tính chất đặc thù và bối cảnh của mỗi doanh nghiệp. Các chuyên gia giảng dạy đã từng là các cán bộ quản lý cấp phòng và giám đốc các doanh nghiệp thành công.
3. Đối tượng học: Trưởng - Phó phòng ban và cán bộ quản lý cấp phòng và các cá nhân có nhu cầu nâng cao kỹ năng chuyên nghiệp trong quản lý doanh nghiệp.
4. Nội dung khóa học:
MODUL I: Vai trò, chức năng và nhiệm vụ của MM
 • Vai trò và chức năng của MM;
 • Xây dựng và thực hiện chiến lược kinh doanh cấp công ty, phòng ban;
 • Thực thi phần chiến lược kinh doanh được giao cho phòng, ban.
 • Cùng nhân viên xây dựng các quy trình tác nghiệp trong hệ thống quản lý.
 • Lập Ma trận trách nhiệm - quyền hạn.
MODUL II: Quản trị và thực hiện Mục tiêu chất lượng( QO)
 • Lập mục tiêu chất lượng cho phòng và cho nhân viên;
 • Thiết lập hướng dẫn công việc thực hiện QO;
 • Thiết lập Bản mô tả công việc
 • Thiết lập Bản tiêu chuẩn chức danh
 • Báo cáo kết quả và đề xuất cải tiến liên tục.
MODUL III: Các công cụ hỗ trợ (Support tools - ST)
 • Cách lập biểu mẫu thông minh;
 • Pareto diagram;
 • Fishbone diagram;
 • Brainstorming;
 • Beakthrough thinking (Tư duy đột phá)
MODUL IV: Quản trị nhân sự trong phạm vi phòng- ban - phân xưởng
 • Tuyển dụng, giao việc, giám sát, động viên, đánh giá thành tích;
 • Đào tạo, huấn luyện, kèm cặp nhân viên;
 • Hướng dẫn nhân viên phát triển kỹ năng chuyên sâu, năng lực sở trường.
MODUL V: Văn hóa Doanh nghiệp và văn hóa chất lượng 
 • Văn hóa Doanh nghiệp
 • Văn hóa Chất lượng
 • Mô hình 6 giá trị
 • Văn hóa hướng vào khách hàng
5. Học phí và thời gian học: 10 BUỔI (thời gian học một buổi là 03 giờ)
 • Public: Học phí + Tài liệu + chứng chỉ + tea beark = 4 600 000đ/khóa lớp học không quá 20 học viên.
 • Đào tạo tại doanh nghiệp (có tư vấn): Theo hợp đồng đào tạo

Hình thức nộp học phí:
Tại TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ QUẢN LÝ QUỐC TẾ - iRTC, 58 Nguyễn Xí, Phường 26, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Tài khoản trung tâm: TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ QUẢN LÝ QUỐC TẾ - iRTC
               Số tài khoản: 0071001129517, Ngân hàng Vietcombank, CN Tây Sài Gòn. 
- Hoặc Tài khoản: Châu Quang Vinh
       Số tài khoản: 106006508156, Ngân hàng Vietinbank, CN 5 TP.HCM.

GỬI LIÊN HỆ


Liên hệ tư vấn: Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh
  028 3885 6866
  0902 419 079
   0908 419 079
  daotao@irtc.edu.vn