0902.419.079

HSE - AN TOÀN-SỨC KHỎE-MÔI TRƯỜNG

NGÀY KHAI GIẢNG

THỜI GIAN HỌC

25/03/2023

Học Thứ 7 hàng tuần 
(Sáng 08h30 -> 11h30; Chiều 13h00 -> 16h00)

Thời lượng: 04 ngày

Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe môi trường HSE là gì?

Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe môi trường – hệ thống HSE – hệ thống quản lý HSE là gì Có nhiều khái niệm về Hệ thống quản lý HSE khác nhau như:
 - Tổ chức áp dụng ISO 14001 (tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý môi trường – các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng) và OHSAS 18001 (tiêu chuẩn của 1 viện thuộc Anh Quốc về hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp và sắp được chuyển đổi qua ISO 45001 để trở nên phổ biến toàn cầu) hoặc
 - Tổ chức áp dụng tiêu chuẩn của các tập đoàn đa quốc gia ADIDAS, NIKE, WAL-MART,… thì có được xem là hệ thống HSE ?
 - Tổ chức chỉ tuân thủ luật HSE của pháp luật Việt Nam thì có gọi là hệ thống quản lý HSE

Hệ thống quản lý là gì ? (theo ISO)

Hệ thống quản lý HSE xác định các nguyên tắc mà tổ chức tiến hành các hoạt động liên quan đến sức khỏe nghề nghiệp, an toàn, và môi trường.
Quản lý truyền đạt triết lý HSE cho tất cả các nhân viên, khách hàng, nhà thầu và các bên thứ ba liên quan đến kinh doanh của tổ chức, và  - mỗi tổ chức bộ phận hoặc thành viên cấu thành tổ chức phải cung cấp bằng chứng tích cực của sự phù hợp với hệ thống.

  • Hệ thống quản lý là một tập hợp các yếu tố liên quan với nhau được sử dụng để thiết lập chính sách, mục tiêu và để đạt được các mục tiêu đó.
  • Hệ thống quản lý bao gồm cơ cấu tổ chức, các hoạt động lập kế hoạch, trách nhiệm, thực hành, thủ tục , quá trình và nguồn lực.

Các mô hình hệ thống quản lý HSE gồm các thành phần liên quan đến nhau:

  • Cam kết và sự lãnh đạo chính sách và mục tiêu
  • Tổ chức, tài liệu và nguồn lực
  • Nhà thầu và nhà cung cấp quản lý
  • Quản lý rủi ro
  • Quy trình
  • Giám sát đo lường và cải thiện hiệu suất

Kiểm toán và đánh giá (audit) Hệ thống cải tiến liên tục bằng cách kiểm tra sự phù hợp:

  • Dựa trên tiêu chuẩn và các thủ tục.
  • Thông qua sự khắc phục, sửa đổi hệ thống quản lý (cải tiến).

Đào tạo HSE chuyên nghiệp

Để đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực ngành HSE, iRTC thường xuyên khai giảng các khóa đào tạo HSE chuyên nghiệp. Khóa học sẽ được đào tạo bởi các chuyên gia hàng đầu lĩnh vực với nhiều năm kinh nghiệm, từng hoàn thành nhiều dự án tư vấn hỗ trợ cho các doanh nghiệp.

>> Quý khách hàng có nhu cầu đào tạo tại công ty (inhouse) xin vui lòng liên hệ với iRTC ti đây.

GỬI LIÊN HỆ


LIÊN HỆ TƯ VẤN:
Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh

  028 667 02879
  0902 419 079
  0908 419 079
daotao@irtc.edu.vn