0902.419.079

KHÓA HỌC NHẬN THỨC VÀ ĐÁNH GIÁ VIÊN NỘI BỘ ISO 45001:2018

Lịch khai giảng

NGÀY KHAI GIẢNG

THỜI GIAN HỌC

21/06/2024

Học tối 2 - 4 - 6 hàng tuần 
(Từ 18h30 -> 21h30)

Thời lượng: 06 buổi

23/06/2024

Học Chủ nhật hàng tuần 
(Sáng 08h30 -> 11h30; Chiều 13h00 -> 16h00)

Thời lượng: 03 ngày

Mục lục [Ẩn]


Với các doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn ISO và được chứng nhận ISO thì mỗi năm sẽ có rất nhiều cuộc đánh giá nội bộ trong doanh nghiệp. Đánh giá viên nội bộ là những người có kiến thức cũng như kinh nghiệm để có thể đánh giá tính hiệu quả của hệ thống quản lý trong doanh nghiệp. Khóa học ISO 45001 sẽ đào tạo cho học viên những kiến thức cần thiết để có thể đánh giá hiệu quả hệ thống quản lý theo ISO 45001 cũng như giúp doanh nghiệp triển khai ISO 45001 đạt hiệu quả cao.

Tổng quan về ISO 45001

Việc cung cấp môi trường làm việc an toàn, lành mạnh, nguy cơ gây tai nạn thấp là vấn đề được hầu hết mọi tổ chức trên thế giới quan tâm. Việc áp dụng ISO 45001 thể hiện trách nhiệm thương hiệu thông qua việc cam kết mang tới công việc an toàn, lành mạnh và bền vững.

ISO 45001:2018 là tiêu chuẩn ISO đầu tiên giúp tổ chức quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (OH&S) tại nơi làm việc cho người lao động và những người khác bị ảnh hưởng bởi các hoạt động của tổ chức. Đã có rất nhiều các doanh nghiệp đi tiên phong trong việc xây dựng cũng như ứng dụng tiêu chuẩn này và nhận được những lợi ích cụ thể điển hình như giảm tối thiểu tai nạn nghề nghiệp và chi phí y tế, nâng cao tinh thần cho đội ngũ lao động của công ty, xây dựng nền tảng bền vững cho doanh nghiệp, nhận được sự đón nhận của khách hàng,...

Khóa học nhận thức và đánh giá nội bộ ISO 45001:2018 của iRTC

Khóa học nhận thức và đánh giá nội bộ ISO 45001:2018 của iRTC cung cấp cho học viên những kiến thức thực tiễn nhằm đánh giá tính hiệu quả của hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp cũng như thực hiện quá trình tối ưu hóa như hoạch định, thực hiện, báo cáo về các cuộc đánh giá an toàn sức khỏe nghề nghiệp trong mỗi chu kì.

Trong khóa học, học viên sẽ được cung cấp các biện pháp cũng như các kỹ năng cần thiết để tiến hành đánh giá có hệ thống , đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn của ISO 45001:2008.

Với những sinh viên năm cuối, tân cử nhân mới tốt nghiệp thì khóa học sẽ giúp tạo thuận lợi vô cùng tốt giúp tìm kiếm công việc được thuận lợi hơn. Với những người đi làm trong lĩnh vực ISO thì khóa học cung cấp cho học viên những kiến thức và năng lực cần có với một cán bộ quản lý cấp trung cũng như là căn cứ cho việc bổ nhiệm các vị trí quản lý như trưởng phòng, phó phòng trong công ty.

Đăng ký ngay

Mục tiêu khóa học ISO 45001

Khi kết thúc khóa học, học viên sẽ có thể:

 • Nằm được những kiến thức về chuyển đổi, xây dựng và chuyển đổi các yêu cầu của phiên bản mới theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018.

 • Triển khai thiết lập và vận hành tích hợp các quy trình tác nghiệp theo tiêu chuẩn an toàn.

 • Nắm vững cách xây dựng, vận hành, kiểm soát và cải tiến hệ thống quản lý an toàn ISO 45001:2018.

 • Nắm vững những kiến thức, kỹ năng và phương pháp của một đánh giá viên nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018.

 • Được cấp chứng chỉ ISO 45001

Lợi ích đặc biệt của khóa học ISO 45001

 • Đào tạo những kỹ năng tác nghiệp thực tế, học viên có thể nhanh chóng áp dụng vào thực tế công việc.

 • Được giảng dạy bởi đội ngũ chuyên gia uy tín làm viêc tư vấn trong các công ty, học viên sẽ được lĩnh hội những kiến thức thực tiễn vô cùng quý báu.

 • Hướng học viên theo tư duy làm đúng ngay từ đầu, đem lại hiệu quả cao cho công việc.

 • Tạo kỹ năng quản lý hệ thống an toàn và sức khỏe nghề nghiệp cho doanh nghiệp.

 • Được các chuyên gia tư vấn miễn phí khi kết thúc khóa học.

 • Các học viên sẽ được chia sẻ các tài liệu thể hiện bí quyết thành công do iRTC tiến hành soạn thảo trong quá trình tư vấn cho hơn 200 doanh nghiệp.

 • Được đào tạo bởi đội ngũ chuyên gia hàng đầu về đào tạo ISO, từng hoàn thành nhiều dự án tư vấn ISO cho các doanh nghiệp.

Đối tượng của khóa học

Khóa đào tạo ISO 45001 được thiết kế phù hợp với các đại diện của hệ thống quản lý, các phó\trưởng phòng, đánh giá viên nội bộ hệ thống quản lý, bộ phận HSE, sinh viên sắp tốt nghiệp, cử nhân và các bộ phận khác có liên quan.

Nội dung chương trình

No.

NÔI DUNG

SỐ BUỔI HỌC

PHẦN I : NỘI DUNG ĐÀO TẠO NHẬN THỨC HỆ THỐNG ISO 45001 : 2018

1

 • Lịch sử phát triển của Mô hình hệ thống quản lý ISO 45001.
 • Giới thiệu cơ sở từ vựng theo phiên bản mới.
 • Mô hình hệ thống quản lý tiếp cận theo quá trình và sự liên kết các yêu cầu tiêu chuẩn.
 • Các khái niệm cơ bản liên quan đến đến an toàn và sức khỏe nghề nghiệp
 • Mục đích, yêu cầu quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001:2018
 • Các nguyên tắc quản lý theo Mô hình P-D-C-A
 • Yêu cầu chung/ Yêu cầu về hệ thống tài liệu/ Thảo luận.

01 buổi

 

2

 PHÂN TÍCH CHI TIẾT CÁC ĐIỀU KHOẢN TRONG YÊU CẦU HỆ THỐNG ISO 45001 : 2018

 Bối cảnh của tổ chức

 • Hiểu về tổ chức và bối cảnh
 • Nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm
 • Xác định phạm vi của hệ thống quản lý an toàn.
 • Hệ thống quản lý chất lượng và các quá trình

 Sự lãnh đạo

 • Sự lãnh đạo và cam kết
 • Hướng vào khách hàng
 • Chính sách an toàn & sứ khỏe nghề nghiệp.
 • Mô tả vai trò, trách nhiệm, quyền hạn trong Công ty.

 Hoạch định hệ thống quản lý

 • Mục tiêu an toàn & Kế hoạch hành động đạt được
 • Các nghĩa vụ tuân thủ
 • Xác định mối nguy, đánh giá rủi ro, xác lập sự kiểm soát
 • Yêu cầu của pháp luật và các yêu cầu khác
 • Kiểm soát thao tác

 Hỗ trợ

 • Nguồn lực, năng lực, nhận thức
 • Trao đổi thông tin nội bộ, bên ngoài
 • Trao đổi thông tin, tham gia và tham vấn

 Điều hành

 • Quản lý điều hành
 • Kiểm soát đầu ra không phù hợp
 • Chuẩn bị và ứng phó với tình huống khẩn cấp
 • Điều tra sự cố, sự không phù hợp và hành động khắc phục

3

 Đánh giá kết quả hoạt động

 • Đánh giá nội bộ
 • Đánh giá sự tuân thủ
 • Xem xét của lãnh đạo

 Cải tiến

 • Đánh giá kết quả hoạt động
 • Sự không phù hợp và hành động khắc phục
 • Cải tiến liên tục

So sánh các thay đổi giữa Tiêu chuẩn phiên bản mới với phiên bản mới cũ

Làm bài kiểm tra

 

PHẦN II - XÂY DỰNG HỆ THỐNG ISO 45001:2018

4

 • Nhận diện, đánh giá mối nguy và hành động thực hiện trong Hệ thống quản lý theo ISO 45001:2018
 • Phương pháp Tích hợp ISO 45001:2015 với các tiêu chuẩn khác(ISO 14001, ISO 9001,...)
 • Phương pháp xây dựng hệ thống các quy trình/ thủ tục/ HDCV …
 • Các bước soạn thảo và vận hành hệ thống ISO.
 • Các Nguyên tắc soạn thảo Quy trình ISO
 • Cấu trúc tài liệu của hệ thống ISO
 • Các lưu ý khi áp dụng tài liệu hệ thống

 Làm bài tập kiểm tra

01 buổi

PHẦN III - NỘI DUNG ĐÀO TẠO ĐÁNH GIÁ VIÊN NỘI BỘ ISO 45001:2018

5

 Đánh giá hệ thống quản lý theo ISO 19011:2018

 • Phạm vi
 • Tài liệu viện dẫn
 • Thuật ngữ - Định nghĩa
 • Các nguyên tắc trong đánh giá nội bộ
 • Mục tiêu và ý nghĩa của hoạt động đánh giá nội bộ

01 buổi

6

 Năng lực và đánh giá năng lực của chuyên giá đánh giá

 • Vai trò của đánh giá viên nội bộ
 • Tiêu chuẩn năng lực của đánh giá viên và của trưởng đoàn
 • Phong cách cá nhân
 • Kiến thức và kỹ năng
 • Giáo dục, kinh nghiệm làm việc, đào tạo chuyên gia đánh giá và kinh nghiệm đánh giá
 • Duy trì và cải tiến năng lực
 • Đánh giá chuyên gia đánh giá

7

 Quản lý chương trình đánh giá

 • Mục tiêu của chương trình đánh giá
 • Thiết lập chương trình đánh giá và làm bài tập lập chương trình đánh giá
 • Lựa chọn và chỉ định đoàn đánh giá
 • Thực hiện chương trình đánh giá
 • Theo dõi chương trình đánh giá
 • Xem xét và cải tiến chương trình đánh giá
 • Chuẩn bị checklist đánh giá
 • Tiến hành đánh giá tài liệu
 • Chuẩn bị đánh giá tại hiện trường
 • Qui trình tổ chức đánh giá nội bộ
 • Lập chương trình đánh giá hàng năm

8

 Thực hiện đánh giá

 • Bắt đầu cuộc đánh giá
 • Chuẩn bị các hoạt động đánh giá
 • Họp khai mạc và thí dụ về họp khai mạc
 • Tiến hành các hoạt động đánh giá
 • Chuẩn bị và gửi báo cáo đánh giá
 • Hoàn thành cuộc đánh giá
 • Tiến hành đánh giá theo dõi

02 buổi

9

 Kỹ thuật đánh giá

 • Các loại hình đánh giá
 • Đánh giá theo quá trình
 • Đánh giá truy vết
 • Ghi nhận các điểm phát hiện
 • Truy tìm bằng chứng
 • Lập hồ sơ đánh giá

 Tổng kết khóa học và giải đáp thắc mắc

 Làm bài kiểm tra cuối khóa

Tổng số buổi đào tạo 

06 buổi 
(03 ngày)

Đăng ký ngay

Thời lượng khóa học: 6 buổi/khóa (3 ngày)
Học phí: 2.700.000 VNĐ/khóa
Ưu đãi:
+ Giảm còn 2.300.000 VNĐ / khóa dành cho học viên đã học tại iRTC hoặc nhóm >= 3 người
+ Hoặc giảm còn 2.500.000VNĐ / khóa nếu nộp trước 05 ngày.
Học phí bao gồm: Tài liệu + cấp chứng chỉ + Teabreak
Chú ý: Học viên được cấp chứng chỉ vào buổi cuối khóa học

Để được biết thêm chi tiết thông tin về các chương trình đào tạo, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các thông tin đính kèm.

GỬI LIÊN HỆ


LIÊN HỆ TƯ VẤN:
Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh

  028 667 02879
  0902 419 079
  0908 419 079
daotao@irtc.edu.vn
KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU