0902.419.079

KHÓA HỌC NHẬN THỨC & ĐÁNH GIÁ VIÊN NỘI BỘ ISO 9001: 2015 / ISO 14001:2015

LỊCH KHAI GIẢNG

HÌNH THỨC HỌC

NGÀY KHAI GIẢNG

THỜI GIAN HỌC

HỌC ONLINE QUA ZOOM

(Giảm ngay 10% học phí)

12/04/2024

Học tối 2 - 4 - 6 hàng tuần 
(Từ 18h30 -> 21h30)

Thời lượng: 08 buổi

OFFLINE 14/04/2024

Học Chủ nhật hàng tuần 
(Sáng 08h30 -> 11h30; Chiều 13h00 -> 16h00)

Thời lượng: 04 ngày

Mục lục [Ẩn]


Trong xu thế hội nhập kinh tế và phát triển toàn cầu thì việc quản lý chất lượng của sản phẩm cũng như dịch vụ của các doanh nghiệp được đặt lên hàng đầu. ISO 9001 giúp cho các tổ chức có thể chứng minh với người tiêu dùng rằng các sản phẩm và dịch vụ của họ được cung cấp với một chất lượng ổn định.

Giới thiệu khóa học ISO 9001/ ISO 14001

Hệ thống ISO 9001:2015 được xem như những kiến thức vô cùng quan trọng và cần thiết với những cấp độ quản lý dù thuộc bộ phận nào trong công ty. Việc kết hợp chặt chẽ chu trình Hoạch định – Thực hiện – Kiểm tra – Hành động (PDAC) sẽ giúp doanh nghiệp có thể đảm bảo các quá trình của mình được cung cấp nguồn lực và được quản lý một cách thỏa đáng. Cốt lõi của ISO 9001 là làm đúng, làm nhanh theo quy trình được lập từ trước, tạo tiền đề cho việc vận hành tư duy đột phá và tạo ra sự khác biệt. Thông qua khóa học, học viên sẽ có năng lực làm việc một cách hiệu quả nhưng vẫn tiết kiệm thời gian.

Khóa học ISO 9001:2015 tại iRTC được thiết kế đặc biệt theo hướng cập nhật những kiến thức thực tế, xử lý tình huống thực tế, tự xây dựng hệ thống quản lý tại doanh nghiệp. Sau khi hoàn thiện khóa học, học viên sẽ có thể ứng dụng việc làm đúng ngay từ đầu.

Khóa học ISO 14001:2015 là phiên bản mới nhất, giúp học viên có thể nhìn ra hiện trạng môi trường thực tại và từ đó phát họa viễn cảnh tương lai. Bằng việc xây dựng ISO 14001:2015, doanh nghiệp có thể tạo ra sản phẩm thân thiện môi trường hơn, nhận thiện cảm từ khách hàng hơn cũng như chiếm nhiều ưu thế hơn khi bán ra trong nước hoặc xuất khẩu.

Mục tiêu khóa học ISO 9001/ ISO 14001

 • Học viên hiểu được các yêu cầu về tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và tiêu chuẩn ISO 14001:2015.
 • Đáp ứng yêu cầu về năng lực cho vị trí cán bộ quản lý cấp trung, là căn cứ để bổ hiệm vị trí phó/ trưởng phòng ban.
 • Cập nhật những thay đổi của phiên bản tiêu chuẩn mới và phương pháp xây dựng.
 • Nắm vững cách thức xây dựng, kiểm soát, vận hành cũng như cải tiến hệ thống quản lý tích hợp theo phiên bản ISO 9001:2015 và 14001:2015.
 • Nắm vững những kiến thức, kỹ năng và phương pháp thực hiện đánh giá nội bộ.

Lợi ích đặc biệt khi học ISO tại iRTC

 • Được giảng dạy bởi những chuyên gia đầu ngành trên 15 năm kinh nghiệm đào tạo/tư vấn xây dựng hệ thống quản lý theo các tiêu chuẩn ISO.
 • Nắm được cách điều hành theo nguyên tắc làm đúng ngay từ đầu.
 • Đào tạo kỹ năng quản lý một cách chuyên nghiệp.
 • Được các chuyên gia tư vấn miễn phí sau khi kết thúc khóa học.
 • Chương trình được giảng dạy bởi những chuyên gia có uy tín và tâm huyết trong việc tư vấn cho các doanh nghiệp. Thông qua việc này, học viên sẽ có thể lĩnh hội được nhiều kiến thức thực tiễn có giá trị vô cùng quý giá và hữu ích cho học viên cho quá trình làm việc sau này.

Phương pháp đào tạo

Là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực, các khóa học của trung tâm luôn được thiết kế thực tiễn, hiện đại, linh hoạt, đa dạng giúp học viên có thể tiếp thu kiến thức một cách hào hứng chủ động và có thể áp dụng kiến thức nhanh chóng và có hiệu quả.

Khóa học sẽ bao gồm:

 • Bài giảng (Lecturing)
 • Trao đổi, thảo luận (Brain storming)
 • Làm việc nhóm (Teamwork)
 • Bài tập tình huống (Case study)
 • Thuyết trình (Presentation)

Chương trình đào tạo ISO 9001/ ISO 14001

No.

NÔI DUNG

SỐ BUỔI HỌC

PHẦN I - NỘI DUNG ĐÀO TẠO NHẬN THỨC TÍCH HỢP ISO 9001 : 2015 & ISO 14001 : 2015

1

 • Lịch sử phát triển của Mô hình hệ thống quản lý ISO 9000 : 2015 / ISO 14001 : 2015.
 • Tổng quát về bộ tiêu chuẩn ISO 9001 & ISO 14001 và cách tiếp cận.
 • Giới thiệu cơ sở từ vựng theo phiên bản mới.
 • Bối cảnh, mục đích và nội dung thay đổi các yêu cầu của ISO 9001/ ISO 14001 trong phiên bản năm 2015 về Bố cục, Điều khoản và Yêu cầu.
 • Mô hình hệ thống quản lý tiếp cận theo quá trình và sự liên kết các yêu cầu tiêu chuẩn.
 • Các khái niệm cơ bản liên quan đến môi trường và quản lý môi trường.
 • Các nguyên tắc quản lý theo Mô hình P-D-C-A
 • Yêu cầu chung/ Yêu cầu về hệ thống tài liệu/ Thảo luận.

 

01

2

 PHÂN TÍCH CHI TIẾT CÁC ĐIỀU KHOẢN TRONG YÊU CẦU HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÍCH HỢP ISO 9001 : 2015 - ISO 14001 : 2015

  Bối cảnh của tổ chức

 • Hiểu về tổ chức và bối cảnh
 • Nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm
 • Xác định phạm vi của hệ thống quản lý chất lượng, môi trường.
 • Hệ thống quản lý chất lượng và các quá trình

  Sự lãnh đạo

 • Sự lãnh đạo và cam kết
 • Hướng vào khách hàng
 • Chính sách chất lượng, môi trường.
 • Trách nhiệm, quyền hạn trong Công ty.

  Hoạch định hệ thống quản lý

 • Hành động giải quyết rủi ro và cơ hội
 • Mục tiêu chất lượng, môi trường & Kế hoạch hành động đạt được
 • Khía cạnh môi trường
 • Các nghĩa vụ tuân thủ
 • Đánh giá rủi ro, xác lập sự kiểm soát
 • Yêu cầu của pháp luật và các yêu cầu khác
 • Bài tập thực hành phân tích rủi ro và cơ hội

  Hỗ trợ

 • Nguồn lực, năng lực, nhận thức
 • Trao đổi thông tin nội bộ, bên ngoài
 • Trao đổi thông tin, tham gia và tham vấn

03

3

  Điều hành

 • Quản lý điều hành
 • Yêu cầu đối với sản phẩm và dịch vụ
 • Thiết kế và phát triển sản phẩm và dịch vụ
 • Kiểm soát các sản phẩm và dịch vụ do bên ngoài cung cấp
 • Sản xuất và cung cấp dịch vụ
 • Chuyển giao sản phẩm và dịch vụ
 • Kiểm soát đầu ra không phù hợp
 • Sự không phù hợp và hành động khắc phục

  Đánh giá kết quả hoạt động

 • Theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá
 • Đánh giá nội bộ
 • Đánh giá sự tuân thủ
 • Xem xét của lãnh đạo

  Cải tiến

 • Khái quát
 • Đánh giá kết quả hoạt động
 • Sự không phù hợp và hành động khắc phục
 • Cải tiến liên tục
PHẦN II - PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG TÀI LIỆU HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÍCH HỢP TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015 – ISO 14001:2015
4
 • Một số lưu ý chuyển đổi hệ thống quản lý ISO 9001 - ISO 14001 sang phiên bản mới 2015
 • Nhận diện, đánh giá, kiểm soát rủi ro và hành động thực hiện trong Hệ thống quản lý tích hợp ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015
 • Các công cụ phân tích rủi ro và cơ hội
 • Chương trình hành động Chuyển đổi hệ thống theo tiêu chuẩn mới
 • Phương pháp Tích hợp ISO 9001:2015 với các tiêu chuẩn khác(ISO 14001,...)
 • Phương pháp xây dựng hệ thống các quy trình/ thủ tục/ HDCV …
 • Các bước soạn thảo và vận hành hệ thống ISO.
 • Các Nguyên tắc soạn thảo Quy trình ISO
 • Các lưu ý khi áp dụng tài liệu hệ thống
 • Làm bài tập thực hành
01

PHẦN III - NỘI DUNG ĐÀO TẠO ĐÁNH GIÁ VIÊN NỘI BỘ ISO 9001 : 2015 & ISO 14001 : 2015

5

 Đánh giá hệ thống quản lý theo ISO 19011:2018

 • Phạm vi
 • Tài liệu viện dẫn
 • Thuật ngữ - Định nghĩa
 • Các nguyên tắc trong đánh giá nội bộ
 • Mục tiêu và ý nghĩa của hoạt động đánh giá nội bộ

02

6

  Năng lực và đánh giá năng lực của chuyên giá đánh giá

 • Vai trò của Đánh giá viên nội bộ
 • Tiêu chuẩn năng lực của đánh giá viên nội bộ.
 • Kiến thức và kỹ năng
 • Giáo dục, kinh nghiệm làm việc, đào tạo chuyên gia đánh giá và kinh nghiệm đánh giá.
 • Duy trì và cải tiến năng lực
 • Đánh giá chuyên gia đánh giá

7

  Quản lý chương trình đánh giá

 • Khái quát
 • Mục tiêu của chương trình đánh giá
 • Thiết lập chương trình đánh giá và làm bài tập lập chương trình đánh giá
 • Thực hiện chương trình đánh giá
 • Theo dõi chương trình đánh giá
 • Xem xét và cải tiến chương trình đánh giá
 • Chuẩn bị checklist đánh giá
 • Tiến hành đánh giá tài liệu
 • Chuẩn bị đánh giá tại hiện trường
 • Qui trình tổ chức đánh giá nội bộ

8

  Thực hiện đánh giá

 • Bắt đầu cuộc đánh giá
 • Chuẩn bị các hoạt động đánh giá
 • Tiến hành các hoạt động đánh giá
 • Họp khai mạc và thí dụ về họp khai mạc
 • Chuẩn bị và gửi báo cáo đánh giá
 • Hoàn thành cuộc đánh giá
 • Tiến hành đánh giá theo dõi

01

9

  Kỹ thuật đánh giá

 • Đánh giá theo quá trình
 • Đánh giá truy vết
 • Ghi nhận các điểm phát hiện
 • Truy tìm bằng chứng
 • Lập hồ sơ đánh giá

  Tổng kết khóa học và giải đáp thắc mắc

  Làm bài kiểm tra cuối khóa

Tổng số buổi đào tạo 

08 buổi
(04 ngày)

>> Quý khách hàng có nhu cầu đào tạo inhouse tại công ty xin vui lòng liên hệ với iRTC ti đây.
Thời lượng khóa học: 8 buổi/khóa (4 ngày)
Học phí: 3.500.000 VNĐ/khóa
Ưu đãi:

+ Giảm còn 2.900.000 VNĐ / khóa dành cho học viên đã học tại iRTC hoặc nhóm >= 3 người
+ Hoặc giảm còn 3.200.000VNĐ / khóa nếu nộp trước 05 ngày.

Học phí bao gồm: Tài liệu + cấp chứng chỉ + Teabreak
Chú ý: Học viên được cấp chứng chỉ vào buổi cuối khóa học

Để được biết thêm chi tiết thông tin về các chương trình đào tạo, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các thông tin đính kèm.

GỬI LIÊN HỆ


LIÊN HỆ TƯ VẤN:
Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh

  028 667 02879
  0902 419 079
  0908 419 079
daotao@irtc.edu.vn
KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU