0902.419.079

Khóa Học Sản Xuất Tinh Gọn - Lean Manufacturing

LỊCH KHAI GIẢNG

NGÀY KHAI GIẢNG

THỜI GIAN HỌC

10/08/2024

Học thứ 7 hàng tuần 
(Sáng 08h30 -> 11h30; Chiều 13h00 -> 16h00)

Thời lượng: 03 ngày

Mục lục [Ẩn]


Khóa đào tạo Lean Manufacturing (sản xuất tinh gọn) do iRTC tổ chức giúp cho học viên hiểu được cơ bản về Lean Six Sigma ứng dụng vào lĩnh vực sản xuất. Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể cải tiến hệ thống quy trình sản xuất nhằm tập trung vào việc tạo thêm giá trị cũng như đáp ứng các nhu cầu khắt khe từ phía khách hàng, loại bỏ lãng phí, rút ngắn thời gian sản xuất cũng như giảm chi phí một cách hiệu quả.
 

Khóa học Lean Manufacturing
Khóa học Lean Manufacturing

Tổng quan Khóa đào tạo Lean Manufacturing

 

Sản xuất tinh gọn được áp dụng vào quy trình sản xuất giúp loại bỏ những hao phí, giảm chi phí, giảm thời gian sản xuất để từ đó tối ưu hóa doanh thu và tạo tiền đề phát triển cho doanh nghiệp. Chương trình đào tạo Lean Manufacturing do iRTC giảng dạy sẽ giúp học viên tiếp cận với quy trình cung ứng dịch vụ và sản xuất cải tiến liên tục. Khi hoàn thành khóa đào tạo Lean, học viên sẽ được trang bị đầy đủ kỹ năng và kiến thức cần có để đáp ứng các nhu cầu hoạt động của các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực khác nhau.

Trong khóa đào tạo Lean Manufacturing của iRTC, học viên sẽ được hướng dẫn cách sử dụng một khung hệ thống với quy trình sản xuất cải tiến liên tục để có thể nâng cao hiệu quả kinh doanh cũng như sự hài lòng của khách hàng.

So với hoạt động quản lý sản xuất truyền thống, phương pháp quản lý Lean Manufacturing có ưu điểm vượt trội về giảm thiểu lãng phí trong quá trình quản lý sản xuất và tác nghiệp, tăng sản lượng, giảm chi phí sản xuất, giảm thời gian sản xuất.

Mục tiêu khóa học

 • Nắm được kiến thức Lean Six Sigma ứng với lĩnh vực sản xuất cơ khí.
 • Biết thêm các biện pháp giảm thiểu lãng phí, thúc đẩy năng suất lao động cao hơn, tiết kiệm chi phí, xoay vòng vốn sản xuất nhanh hơn.
 • Hiểu và có thể sử dụng các công cụ Lean Six Sigma để có thể cải tiến liên tục quy trình trong lĩnh vực sản xuất cơ khí.
 • Gia tăng thị phần, năng lực cạnh tranh cũng như khả năng hội nhập quốc tế của doanh nghiệp.
 • Giúp học viên có tư duy giải quyết vấn đề một cách có hiệu quả, phân tích nguyên nhân gốc rễ và đề ra các giải pháp cải tiến hữu hiệu.
 • Học viên nắm vững các nguyên tắc, kỹ năng, kỹ thuật đánh giá cũng như cải tiến hệ thống.

Phương pháp đào tạo

Giảng viên của iRTC với nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực đào tạo và tư vấn Lean cho nhiều doanh nghiệp sẽ cung cấp cho học viên những kiến thức thực tế, hiện đại và linh hoạt giúp học viên tiếp thu một cách chủ động và có thể nhanh chóng áp dụng kiến thức được học vào thực tế làm việc.

Khóa học bao gồm 20% lý thuyết và 80% thực hành cùng các hoạt động trao đổi, tranh luận, làm việc nhóm và thuyết trình,…

Đăng ký khóa học tại đây

Nội dung chương trình đào tạo Lean Manufacturing

Day

Session

Contents

Day 1

1

 • LEAN definition/ Định nghĩa sản xuất tinh gọn
 • LEAN philosophy/ Triết lý của sản xuất tinh gọn
 • How to start Lean Journey in your organization?/ Làm thế nào để bắt đầu Hành trình Tinh gọn trong tổ chức của bạn?
 • The Five Critical Improvement Concepts/ Năm khái niệm cải tiến quan trọng
  • Value/ Giá trị
  • Waste/ Lãng phí
  • Variation/ Thay đổi
  • Complexity/ Mức độ Phức tạp
  • Continuous Improvement/ Cải tiến liên tục
 • Identify 8+ types of waste/ Xác định 8 loại lãng phí
 • The LEAN HOUSE - Lean Management System/ THE LEAN HOUSE - Hệ Thống Quản Lý Tinh Gọn
 • Systems for Continuous Improvement/ Hệ thống cải tiến liên tục
 • Process Improvement Tool/ Công cụ cải tiến quy trình
 • Tool Selection Matrix/ Ma trận lựa chọn công cụ

2

 • Analysis and Guidance on the application of Lean Manufacturing tools/Phân tích và Hướng dẫn áp dụng các công cụ Lean Manufacturing:
 • Lean History, TPS (Toyota Production System)/ Lịch sử Tinh Gọn, TPS (Hệ thống sản xuất Toyota)
 • Lean Concept, Basic Waste Principle/ Khái niệm Tinh gọn, Nguyên tắc Cơ bản về Lãng phí
 • Value Added and Non Value Added/ Giá trị gia tăng và phi giá trị gia tăng
  • Practice/ Thực hành
  • Exercise/ Bài tập
 • Three ways to identify Waste-MUDA hunting techniques/ Ba cách nhận diện lãng phí - kỹ thuật MUDA
  • Practice/ Thực hành
  • Exercise/ Bài tập
 • Gemba and Gemba walk
 • Jidoka
Day 2 3

The foundations: STABILITY and STANDARDIZATION/ Nền tảng: Sự ổn định và công việc tiêu chuẩn

 • 5S System/ Hệ thống 5S
  • Practice/ Thực hành
  • Exercise/ Bài tập
 • What is standard? What is standarization? / Tiêu chuẩn là gì? Tiêu chuẩn hóa là gì?
 • What are standardization purposes?/ Mục đích tiêu chuẩn hóa là gì?
 • The benefits of standard work/ Lợi ích của công việc tiêu chuẩn
 • Ultilizing standard work/ Tận dụng công việc tiêu chuẩn
 • Standardized Work/ Tiêu chuẩn hóa công việc
  • Practice/ Thực hành
  • Exercise/ Bài tập

The first pillar: JUST IN TIME/ Trụ cột đầu tiên: JIT

 • JIT – Just in Time / Đúng lúc
  • The Metaphorical Relationships/ Các mối quan hệ tượng trưng
  • Characteristics of Just-In-Time Learning/ Đặc điểm của Just-In-Time Learning
 • Pull production & Push production/ Sản xuất kéo & Sản xuất đẩy
  • Practice/ Thực hành
 • Kanban system/ Hệ thống Kanban
  • Type of Kanban/ Các loại Kanban
  • How to calculate number of required Kanban card?/ Cách tính số lượng thẻ Kanban cần thiết?

Work Cell/ Ô làm việc

 • The workcell layout/ Bố cục ô làm việc
 • U shape workcell/ Bố cục làm việc hình chữ U
 • One Piece Flow/ Luồng một sản phẩm
  • Practice/ Thực hành
 • Visual Management/ Quản lý trực quan
 • Takt Time, Cycle Time, Lead Time
  • Practice/ Thực hành
  • Exercise/ Bài tập

The second pillar: JIDOKA/ Trụ cột đầu tiên: JIDOKA

 • SMED – Single-Minute Exchange of Dies - QUICK CHANGE OVER/ Chuyển đổi trong một phút - Chuyển đổi nhanh
  • Practice/ Thực hành
 • Andon signal/ Tín hiệu Andon
 • Poka-yoke
  • Why people create mistake?/ Tại sao mọi người tạo ra sai lầm?
  • How to apply Pokayoke in your workplace?/ Làm thế nào để áp dụng Pokayoke tại nơi làm việc của bạn?
 • TPM ( Total Productive Maintenance): Need for TPM/ Bảo trì năng suất toàn diện
 • 8 pillars of TPM and implementation of TPM/ 8 trụ cột của TPM và quá trình thực hiện TPM
 • OEE and its computation/ OEE và cách tính toán chỉ số hiệu quả hoạt động của máy móc
  • Practice/ Thực hành
  • Exercise/ Bài tập
 • Muda, Muri, Mura

The roof: CUSTOMER FOCUS/ Phần mái: TẬP TRUNG VÀO KHÁCH HÀNG

 • Hoshin Kanri
  • What is Hoshin kanri?/ Hoshin kanri là gì?
  • Why Hoshin?/ Tại sao sử dụng Hoshin?
  • 4 phases of Hoshin/ 4 giai đoạn Hoshin
  • 7 steps to Hoshin/ 7 bước đến Hoshin
 • Hejunka
  • What is Hejunka?/ Hejunka là gì?
  • How to apply Hejunka in practical?/ Ứng dụng Hejunka vào thực tế như thế nào?
 • Kata
  • Why do we need Kata/ Tại sao chúng ta cần Kata
 • A3 thinking/ Tư duy A3

The wall: INVOLVEMENT/ Tường: SỰ THAM GIA CỦA MỌI NGƯỜI TRONG TỔ CHỨC

 • How to involve people in the Lean manufacturing system/ Làm thế nào để thu hút mọi người tham gia vào hệ thống sản xuất tinh gọn
 • Kaizen
  • Introduction/ Giới thiệu về KAIZEN
  • Problem Solving Tools with Kaizen/ Công cụ giải quyết vấn đề với Kaizen
  • Kaizen Strategies at Workplace/ Chiến lược Kaizen tại Nơi làm việc
  • Cleanliness n Running Kaizen Project/ Sạch sẽ & Chạy Dự án Kaizen
  • Kaizen and other Quality Improvement methodologies/ Kaizen và các phương pháp cải tiến chất lượng khác
  • Kaizen team/ Nhóm cải tiến
  • Kaizen Burst/ Bùng nổ Kaizen
Day 3 5

VALUE STREAM MAPPING/ SƠ ĐỒ DÒNG GIÁ TRỊ

 • What is value stream?/ Dòng giá trị là gì?
 • What is VSM?/ VSM là gì?
 • VSM principles/ Nguyên tắc VSM
 • Understanding customer value/ Thấu hiểu giá trị khách hàng
 • VSM in relation to/ VSM liên quan đến:
  • Lean thinking/ Tư duy tinh gọn
  • Process re – engineering/ process improvement/ Tái cơ cấu quy trình - Cải tiến quy trình
 • Establishing VSM implementation team/ Thành lập nhóm triển khai VSM
 • The 5 phases of VSM/ 5 giai đoạn của VSM
 • The roles & responsibility of team member/ Vai trò và trách nhiệm của thành viên trong nhóm
 • The techniques using in VSM/ Các kỹ thuật sử dụng trong VSM: VA analysis, Spider water, Spaghetti diagram
  • Practical exercise/ Bài tập thực hành
6
 • Elements of a Value Stream Map/ Các yếu tố của Bản đồ dòng giá trị
 • Material flows and information flows/ Dòng nguyên liệu và dòng thông tin
 • Value stream metrics/ Chỉ số dòng giá trị
 • Common used symbols in VSM/ Các ký hiệu thường dùng trong VSM
 • How metric are collected and represented/ Cách thu thập và biểu diễn các chỉ số
 • Drafting VSM for Current State (for macro & micro processes)/ Soạn thảo VSM cho trạng thái hiện tại (đối với quy trình vĩ mô & vi mô)
 • Analysing current state to identify waste and improvement opportunities within existing business Value Streams/ Phân tích trạng thái hiện tại để xác định lãng phí và cơ hội cải tiến trong Dòng Giá trị kinh doanh hiện tại của doanh nghiệp
 • Develop the Ideal and Future state Value Stream Map/ Phát triển Bản đồ dòng giá trị trạng thái lý tưởng và tương lai
 • Customer demand/ Nhu cầu khách hàng
 • Continuous flow/ Dòng chảy liên tục
 • Leveling/ Cân bằng sản xuất
 • Kaizen improvement plans/ Kế hoạch cải tiến Kaizen
 • Transitioning from the Current State to the Future State Value Stream Map using Value Stream Loops and Implementation Plans/ Chuyển từ Trạng thái Hiện tại sang Trạng thái Tương lai của Bản đồ Dòng Giá trị bằng cách sử dụng Vòng lặp Dòng Giá trị và Kế hoạch Thực hiện
 • Create target with SMART techniques/ Thiết lập mục tiêu với các kỹ thuật SMART
 • Modelling and assessing the impact of any proposed changes to a key process/ Lập mô hình và đánh giá tác động đến quy trình chính
  • Practical exercise/ Bài tập thực hành
 • Open discussion with Management Board/ Trao đổi mở với ban quản lý

Đăng ký khóa học tại đây

Thời lượng khóa học: 06 buổi /khóa (03 ngày)
Học phí: 3.800.000 VNĐ/khóa
Ưu đãi:

+ Giảm còn 3.200.000 VNĐ / khóa dành cho học viên đã học tại iRTC hoặc nhóm >= 3 người
+ Hoặc giảm còn 3.500.000VNĐ / khóa nếu nộp trước 05 ngày.

Học phí bao gồm: Tài liệu + cấp chứng chỉ + Teabreak
Chú ý: Học viên được cấp chứng chỉ vào buổi cuối khóa học

Để được biết thêm chi tiết thông tin về các chương trình đào tạo, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các thông tin đính kèm.

GỬI LIÊN HỆ


LIÊN HỆ TƯ VẤN:
Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh

  028 667 02879
  0902 419 079
  0908 419 079
daotao@irtc.edu.vn
KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU