Tăng giá trị cho bạn bằng giải pháp tốt
Hotline: 0902 419 079

KHÓA HỌC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

SPC – STATISTICAL PROCESS CONTROL Khai giảng 25/07/2020)

Kiểm soát quy trình bằng phương pháp thống kê (SPC) là một phương pháp kiểm tra chất lượng trong những quy trình công nghệ. Đó là một tập hợp những phương pháp sử dụng công cụ thống kê như giá trị trung bình, độ dao động và những công cụ khác để nhận diện liệu có phải quá trình có

KHÓA HỌC CHUYÊN VIÊN ISO Khai giảng 29/11/2020)

HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÍCH HỢP ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 - ISO 45001:2018

NHẬN THỨC & ĐÁNH GIÁ VIÊN NỘI BỘ ISO 9001: 2015 / ISO 14001:2015 Khai giảng 07/12/2020)

NHẬN THỨC & ĐÁNH GIÁ VIÊN NỘI BỘ ISO 9001: 2015 / ISO 14001:2015

KHÓA HỌC QA / QC - ĐẢM BẢO & KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG Khai giảng 12/12/2020)

Khác biệt cơ bản trong khóa học QA/QC tại iRTC là cách tiếp cận toàn bộ hệ thống từ Hoạch định – Marketing – Thiết kế – Sản xuất – Bán hàng và chăm sóc khách hàng.

KHÓA HỌC ĐÁNH GIÁ VIÊN NỘI BỘ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001 : 2015 Khai giảng 14/12/2020)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NHẬN THỨC & ĐÁNH GIÁ VIÊN NỘI BỘ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001 : 2015