0902.419.079

KHÓA HỌC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

  Khai giảng: 05/06/2021)
Khóa đào tạo thư ký ISO của iRTC giúp các học tiếp cận với các điều khoản trong tiêu chuẩn, yêu cầu cơ bản đối với hệ thống quản lý chất lượng, vai trò của thư ký ISO và đặc biệt đó là cách vận dụng thực tế những kiến thức đã học vào doanh nghiệp của mình.
  Khai giảng: 05/06/2021)
Khóa học SPC – Statistical Process Control tại iRTC được xây dựng dựa trên những kiến thức thực tế bởi những giảng viên giàu kinh nghiệm giúp cung cấp cho học viên đầy đủ những kiến thức cần thiết để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp.
  Khai giảng: 05/06/2021)
Khóa học QA AC của iRTC sẽ đem tới cho học viên không chỉ lý thuyết mà còn là những kinh nghiệm thực tế từ những chuyên gia đầu ngành giúp học viên có thể áp dụng những kiến thức được học vào thực tiễn công việc một cách hiệu quả.
  Khai giảng: 05/06/2021)
Việc áp dụng 7 QC Tools sẽ giúp giải quyết hiệu quả nhiều vấn đề về quản lý chất lượng thường gặp trong hoạt động sản xuất cũng như dịch vụ của doanh nghiệp.
  Khai giảng: 06/06/2021)
Chương trình được giảng dạy bởi những chuyên gia có uy tín và tâm huyết trong việc tư vấn cho các doanh nghiệp. Thông qua việc này, học viên sẽ có thể lĩnh hội được nhiều kiến thức thực tiễn có giá trị vô cùng quý giá và hữu ích cho học viên cho quá trình làm việc sau này.
  Khai giảng: 06/06/2021)
Khóa học đánh giá viên nội bộ ISO 9001:2015 do iRTC đào tạo mang tới cho học viên những kiến thức thực tế có thể nhanh chóng tiếp thu và áp dụng vào công việc
  Khai giảng: 06/06/2021)
Trong khóa học, học viên sẽ được cung cấp các biện pháp cũng như các kỹ năng cần thiết để tiến hành đánh giá có hệ thống , đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn của ISO 45001:2008.
  Khai giảng: 20/06/2021)
HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÍCH HỢP ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 - ISO 45001:2018
Liên hệ tư vấn: Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh
  028 3885 6866
  0902 419 079
   0908 419 079
  daotao@irtc.edu.vn