Tăng giá trị cho bạn bằng giải pháp tốt
Hotline: 0902 419 079

THƯ KÝ ISO CHUYÊN NGHIỆP

Khai Giảng 22/02/2020

Thời gian học: Thứ bảy hàng tuần

(Sáng 08h30 - 11h30; Chiều 13h00 - 16h00)

Tổng quan khóa học
Khóa học cung cấp kiến thức để hiểu rõ hơn về các điều khoản trong tiêu chuẩn, biết cách vận dụng vào thực tế của doanh nghiệp mình, cũng như các yêu cầu cơ bản đối với hệ thống quản lý chất lượng và vai trò của thư ký ISO; Kỹ năng xây dựng, tổ chức thực hiện và duy trì hệ thống quản lý chất lượng; Các công cụ sử dụng nhằm nâng cao hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng. Đặc biệt các học viên đã được thực hành nhiều bài tập về việc xây dựng mục tiêu chất lượng, thiết lập các quá trình sản xuất kinh doanh chính và phụ, xây dựng quy trình tác nghiệp cho từng bộ phận, tổ chức việc đánh giá nội bộ …


Mục tiêu khóa học
 • Hiểu và áp dụng các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, năng suất, giảm chi phí sản xuất và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.
 • Hướng dẫn phương pháp đo lường tính hiệu lực của các quá trình trong hệ thống quản lý chất lượng.
 • Hướng dẫn phương pháp bảo trì hiệu quả và các chỉ số đo lường hoạt động bảo trì.
 • Hướng dẫn các phương pháp xác định các lãng phí tại các công đoạn trong quá trình sản xuất
 • Thực hiện hành động khắc phục và phòng ngừa theo phương pháp DMAIC (xác định vấn đề, đo lường hiện trạng, xây dựng mục tiêu cải tiến, phân tích nguyên nhân gốc “phương pháp 5WHY”, thực hiện giải pháp cải tiến và đo lường hiệu quả trước và sau cải tiến)
Đối tượng tham dự
 • Thư ký ISO, các cấp quản lý, trưởng bộ phận bảo trì, quản đốc phân xưởng ….
Nội dung chương trình
Phần 1
 • Giới thiệu các yêu cầu chung và xác định các quá trình cần thiết trong hệ thống quản lý chất lượng.
 • Hướng dẫn xây dựng muc tiêu chất lượng công ty, từng phòng ban.
 • Các chỉ số đo lường hoạt động đào tạo, bảo trì, sản xuất.
 • Nghiệp vụ quản lý hồ sơ, tài liệu theo TCVN 7420
 • Bài tập tình huống thực tế
 • Giới thiệu mục đích việc áp dụng ISO
 • Giới thiệu các yêu cầu chung và xác định các quá trình cần thiết trong hệ thống quản lý chất lượng.
 • Tóm tắt các yêu cầu điều khoản 4 (các điểm yếu trong hệ thống quản lý chất lượng và giải pháp cải tiến)
Phần 2
 • Tóm tắt về chính sách chất lượng
 • Hướng dẫn xây dựng muc tiêu chất lượng công ty, từng phòng ban (đảm bảo mục tiêu từng tổ, nối kết mục tiêu phòng, mục tiêu phòng nối kết mục tiêu công ty)
 • Hướng dẫn xây dựng các giải pháp nhằm đạt được mục tiêu
 • Thống kê và đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu
 • Giới thiệu tổng quan phần trách nhiệm và quyền hạn
 • Giới thiệu về hoạt động xem xét của lãnh đạo và các vấn đề cần cải tiến.
 • Bài tập tình huống
Phần 3
 • Giới thiệu về điều khoản 6
 • Giới thiệu nhận thức, năng lực và đào tạo.
 • Phương pháp đào tạo định hướng.
 • Xây dựng kế hoạch đào tạo.
 • Phương pháp đánh giá tính hiệu lực hoạt động đào tạo
 • Các chỉ số đo lường hoạt động đào tạo
 • Giới thiệu tổng quan cơ sở hạ tầng môi trường làm việc và 5S
 • Phương pháp bảo trì hiệu quả
 • Các khóa đào tạo về vận hành máy cho công nhân
 • Kiểm tra thiết bị hàng ngày
 • Đánh giá việc bảo dưỡng máy móc
 • Thống kê thời gian ngừng máy và các chỉ số khác
 • Bài tập tình huống
 • Các chỉ số đo lường hoạt động bảo trì
Phần 4
 • Giới thiệu tổng quan về điều khoản 7.1, 7.2,7.3,7.4
 • Các chỉ số đo lường hoạt động xem xét hợp đồng, bán hàng, thiết kế, mua hàng.
 • Các chủ đề cải tiến liên quan hoạt động bán hàng, thiết kế và mua hàng
Phần 5
 • Giới thiệu tổng quan sản xuất và cung cấp dịch vụ
 • Lập kế hoạch và triền khai sản xuất theo vòng tròn PDCA.
 • Quản lý công việc hàng ngày về chất lượng, tiến độ, năng suất, các hiện tượng bất thường.
 • Lưu trình sản xuất và các lãng phí
 • Nhận diện các lãng phí tại các công đoạn sản xuất.
 • Nhận biết và truy tìm nguồn gốc
 • Xác định giá trị sử dụng của các quá trình sản xuất và cung cấp dịch vụ
 • Tài sản của khách hàng
 • Bảo toàn sản phẩm và các vấn đề cải tiến
 • Kiểm soát thiết bị theo dõi và đo lường
 • Bài tập thực hành và các chỉ số đo lường hoạt động sản xuất
Phần 6
 • Giới thiệu tổng quan về hoạt động đo lường, phân tích và cải tiến
 • Các vấn đề cần cải tiến liên quan hoạt động đo lường, phân tích và cải tiến.
 • Phương pháp đo lường và các chỉ số đo lường sự thỏa mãn khách hàng
 • Đánh giá nội bộ và các vấn đề cần cải tiến
 • Chuẩn mực đối với đánh giá viên nội bộ
 • Theo dõi và đo lường quá trình và sản phẩm
 • Kiểm soát sản phẩm không phù hợp và các vấn đề cần cải tiến
 • Phân tích dữ liệu và các vấn đề cần cải tiến
 • Thực hiện hành động khắc phục và phòng ngừa theo phương pháp DMAIC (xác định vấn đề, đo lường hiện trạng, xây dựng mục tiêu cải tiến, phân tích nguyên nhân gốc “phương pháp 5WHY”, thực hiện giải pháp cải tiến và đo lường hiệu quả trước và sau cải tiến)
 • Các ví dụ điển hình và bài tập tình huống
 • Các chỉ số đo lường hoạt động theo dõi và đo lường
THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC : 04 buổi/khóa
HỌC PHÍ : 2.000.000 VNĐ/khóa
ƯU ĐÃI:
+ Giảm còn : 1.800.000 VNĐ/khóa dành cho học viên đã học tại iRTC hoặc nhóm ≥ 03 người
+ Giảm còn : 1.900.000 VNĐ/khóa nếu nộp trước ngày khai giảng 05 ngày.
Bao gồm: Học phí + Tài liệu + chứng chỉ + Tea break

Hình thức thanh toán :
- Tại TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ QUẢN LÝ QUỐC TẾ - iRTC, 58 Nguyễn Xí, Phường 26, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Tài khoản trung tâm: TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ QUẢN LÝ QUỐC TẾ - iRTC,  Số TK : 0071001129517, Ngân hàng Vietcombank, CN Tây Sài Gòn. 
- Hoặc Tài khoản: Châu Quang Vinh, Số TK : 106006508156, Ngân hàng Vietinbank, CN 5 TP.HCM.
Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết cụ thể chương trình các khóa đào tạo ,

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ QUẢN LÝ QUỐC TẾ - iRTC
Thông tin đăng ký khóa học :

Trụ sở iRTC :  58 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Điện thoại   :  028 3885 6866 (Ms Nữ) - 0902 419 079 (Mr Vinh) - 0908 419 079 (Mr Xuân)
Email          :  tuvan@irtc.edu.vn - daotao@irtc.edu.vn - daotaoquanly.irtc@gmail.com
Website      :  www.irtc.edu.vn - www.tqmivietnam.com - www.tuvaniso.com.vn

GỬI LIÊN HỆ