0902.419.079

KHÓA HỌC NHẬN THỨC ÁP DỤNG VÀ ĐÁNH GIÁ VIÊN NỘI BỘ HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG ISO 14001:2015

LỊCH KHAI GIẢNG

NGÀY KHAI GIẢNG

THỜI GIAN HỌC

26/07/2024

Học tối 2-4-6 hàng tuần 
(Từ 18h30 -> 21h30)

Thời lượng: 06 buổi

28/07/2024

Học Chủ nhật hàng tuần 
(Sáng 08h30 -> 11h30; Chiều 13h00 -> 16h00)

Thời lượng: 03 ngày

Mục lục [Ẩn]


Ngày càng có nhiều doanh nghiệp áp dụng ISO 14001 và kéo theo đó là nhu cầu về những nhân sự được đào tạo về ISO 14001 ngày càng lớn. Nếu bạn đang có định hướng nghề nghiệp tại những vị trí liên quan tới ISO hoặc môi trường thì khóa học ISO 14001 của iRTC sẽ cung cấp cho bạn những kiến thức cần thiết và giúp cho bạn dễ dàng ứng tuyển vào vị trí mà mình mong muốn.

Tổng quan khóa đào tạo ISO 14001 tại iRTC

ISO 14001 là tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý môi trường, được áp dụng cho mọi doanh nghiệp không phân biệt quy mô lớn nhỏ. Theo luật định tại Việt Nam thì các doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất, cung ứng dịch vụ thuộc các loại hình có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường sẽ bắt buộc phải áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001.

Khi doanh nghiệp vận hành một hệ thống quản lý môi trường thì sẽ thiết lập hàng loạt các chính sách và hoạch định. Do đó, doanh nghiệp sẽ cần những chuyên gia đánh giá nội bộ hiểu rõ về ISO 14001, giữ vai trò then chốt trong mỗi lần đánh giá nội bộ và đảm bảo rằng hệ thống đang được cải tiến liên tục.

Khóa đào tạo ISO 14001 của iRTC sẽ cung cấp cho học viên những kiến thức về quản lý môi trường và hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001 phiên bản 2015 (mới nhất), những biện pháp và kỹ năng cần thiết để tiến hành đánh giá hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001, những công cụ và kiến thức cần thiết để tiến hành tối ưu và cải tiến hệ thống quản lý môi trường tại doanh nghiệp.

Khi kết thúc khóa học và hoàn thành bài kiểm tra, học viên sẽ được cấp chứng chỉ ISO 14001. Là đơn vị chuyên nghiệp và uy tín trong lĩnh vực tư vấn ISO và đào tạo ISO, chứng chỉ do iRTC cấp có giá trị trên toàn quốc và được nhiều doanh nghiệp chấp nhận.
 

Mục tiêu của khóa đào tạo ISO 14001

Khóa học ISO 14001 của iRTC hướng tới những mục tiêu sau:

 • Đào tạo về nhận thức ISO 14001 cho học viên, giúp học viên hiểu được tầm quan trọng của hệ thống quản lý môi trường.
 • Cung cấp cho học viên tổng quan kiến thức về môi trường, những vấn đề về môi trường trong nước và ngoài thế giới.
 • Cung cấp cho học viên kiến thức để có thể xây dựng hệ thống quản lý môi trường cũng như chuyển đổi từ phiển bản cũ lên ISO 14001: 2015 (mới nhất).
 • Giúp học viên nắm được cách xây dựng/ vận hành/ kiểm soát và cải tiến hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015.
 • Đào tạo cho học viên những cách thức, phương pháp, công cụ và kỹ năng cần thiết của một đánh giá viên nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 14001.
 • Đào tạo kỹ năng tác nghiệp giúp học viên có thể làm việc một cách chuyên nghiệp, gia tăng giá trị cho doanh nghiệp, có kỹ năng quản lý môi trường đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp.
 • Giúp học viên có đủ năng lực để thiết lập xây dựng tích hợp hệ thống các chuẩn nhằm tạo thuận lợi trong điều hành.

Ngoài ra, khóa học còn giúp học viên nắm được tư duy làm đúng ngay từ đầu và đặc biệt là học viên sẽ được các chuyên gia tư vấn miễn phí sau khi hoàn thành khóa học ISO 14001.

Đăng ký ngay

Đối tượng nên học ISO 14001

 • Giám đốc/ Phó giám đốc/ Lãnh đạo của các công ty có áp dụng hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001.
 • Đại diện hệ thống quản lý, các trưởng/ phó phòng ban, các cấp quản lý.
 • Cán bộ chịu trách nhiệm đảm bảo môi trường của doanh nghiệp.
 • Thành viên trong ban ISO, đánh giá vien nội bộ, những người chịu trách niệm đánh giá nội bộ với hệ thống môi trường của công ty.
 • HSE
 • Các thành viên tham gia thiết lập và đánh giá/ duy trì hệ thống ISO tại Công ty.

Phương pháp đào tạo

Khóa đào tạo ISO 14001 của iRTC sẽ được giảng dạy bởi chuyên gia trong lĩnh vực ISO 14001 với hơn 15 năm kinh nghiệm trong tư vấn hệ thống quản lý môi trường.

Ngoài việc chia sẻ những kiến thức về ISO 14001, chuyên gia sẽ chia sẻ tới học viên những kinh nghiệm thực tế để giúp học viên tiếp thu kiến thức nhanh chóng và có thể áp dụng kiến thức để giải quyết những vấn đề tại doanh nghiệp tốt hơn.

Khóa học sẽ bao gồm:

 • Bài giảng (Lecturing)
 • Trao đổi, thảo luận (Brain Storming)
 • Làm việc nhóm (Teamwork)
 • Bài tập tình huống (Case study)
 • Thuyết trình (Presentation)

Nội dung chương trình đào tạo ISO 14001

 

NO.

NỘI DUNG

SỐ BUỔI HỌC

NỘI DUNG ĐÀO TẠO NHẬN THỨC ÁP DỤNG HTQL MÔI TRƯỜNG ISO 14001 : 2015

1

 • Lịch sử phát triển của Mô hình hệ thống quản lý ISO 14001.
 • Giới thiệu cơ sở từ vựng theo phiên bản mới.
 • Mô hình hệ thống quản lý tiếp cận theo quá trình và sự liên kết các yêu cầu tiêu chuẩn.
 • Các khái niệm cơ bản liên quan đến hệ thống quản lý môi trường ISO 14001.
 • Mục đích, yêu cầu hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015
 • Các nguyên tắc quản lý theo Mô hình P-D-C-A
 • Yêu cầu chung/ Yêu cầu về hệ thống tài liệu/ Thảo luận.

02 buổi

 

 

2

 PHÂN TÍCH CHI TIẾT CÁC ĐIỀU KHOẢN TRONG YÊU CẦU HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÍCH HỢP ISO 14001 : 2015

 Bối cảnh của tổ chức

 • Hiểu về tổ chức và bối cảnh
 • Nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm
 • Xác định phạm vi của hệ thống quản lý môi trường.
 • Hệ thống quản lý chất lượng và các quá trình

 Sự lãnh đạo

 • Sự lãnh đạo và cam kết
 • Hướng vào khách hàng
 • Chính sách môi trường.
 • Mô tả vai trò, trách nhiệm, quyền hạn trong Công ty.

 Hoạch định hệ thống quản lý

 • Mục tiêu môi trường & Kế hoạch hành động đạt được
 • Khía cạnh môi trường và đánh giá tác động môi trường
 • Các nghĩa vụ tuân thủ
 • Yêu cầu của pháp luật và các yêu cầu khác
 • Bài tập thực hành

 Hỗ trợ

 • Nguồn lực, năng lực, nhận thức
 • Trao đổi thông tin nội bộ, bên ngoài
 • Trao đổi thông tin, tham gia và tham vấn

 Điều hành

 • Quản lý điều hành
 • Kiểm soát đầu ra không phù hợp
 • Chuẩn bị và ứng phó với tình huống khẩn cấp

3

 Đánh giá kết quả hoạt động

 • Đánh giá nội bộ
 • Đánh giá sự tuân thủ
 • Xem xét của lãnh đạo

 Cải tiến

 • Đánh giá kết quả hoạt động
 • Sự không phù hợp và hành động khắc phục
 • Cải tiến liên tục

 So sánh các thay đổi giữa Tiêu chuẩn phiên bản mới với phiên bản mới cũ

KỸ NĂNG XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG TIÊU CHUẨN ISO 14001:2015

4

 • Các bước soạn thảo và vận hành hệ thống ISO.
 • Các Nguyên tắc soạn thảo Quy trình ISO
 • Cấu trúc tài liệu của hệ thống ISO
 • Nhận diện, đánh giá tác động môi trường và hành động thực hiện trong Hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001:2015
 • Phương pháp Tích hợp ISO 14001:2015 với các tiêu chuẩn khác(ISO 45001, ISO 9001,...)
 • Phương pháp xây dựng hệ thống các quy trình/ HDCV …
 • Các lưu ý khi áp dụng tài liệu hệ thống

 Làm bài tập kiểm tra

01 buổi

NỘI DUNG ĐÀO TẠO ĐÁNH GIÁ VIÊN NỘI BỘ ISO 14001:2015

5

 Đánh giá hệ thống quản lý theo ISO 19011:2018

 • Phạm vi
 • Tài liệu viện dẫn
 • Thuật ngữ - Định nghĩa
 • Các nguyên tắc trong đánh giá nội bộ
 • Mục tiêu và ý nghĩa của hoạt động đánh giá nội bộ
01 buổi
6

 Năng lực và đánh giá năng lực của chuyên giá đánh giá

 • Khái quát
 • Vai trò của đánh giá viên nội bộ
 • Tiêu chuẩn năng lực của đánh giá viên và của trưởng đoàn
 • Phong cách cá nhân
 • Kiến thức và kỹ năng
 • Giáo dục, kinh nghiệm làm việc, đào tạo chuyên gia đánh giá và kinh nghiệm đánh giá
 • Duy trì và cải tiến năng lực
 • Đánh giá chuyên gia đánh giá
7

 Quản lý chương trình đánh giá

 • Khái quát
 • Mục tiêu của chương trình đánh giá
 • Thiết lập chương trình đánh giá và làm bài tập lập chương trình đánh giá
 • Lựa chọn và chỉ định đoàn đánh giá
 • Thực hiện chương trình đánh giá
 • Theo dõi chương trình đánh giá
 • Xem xét và cải tiến chương trình đánh giá
 • Chuẩn bị checklist đánh giá
 • Tiến hành đánh giá tài liệu
 • Chuẩn bị đánh giá tại hiện trường
 • Qui trình tổ chức đánh giá nội bộ
 • Lập chương trình đánh giá hàng năm
01 buổi
8

 Thực hiện đánh giá

 • Bắt đầu cuộc đánh giá
 • Chuẩn bị các hoạt động đánh giá
 • Họp khai mạc và thí dụ về họp khai mạc
 • Tiến hành các hoạt động đánh giá
 • Chuẩn bị và gửi báo cáo đánh giá
 • Hoàn thành cuộc đánh giá
 • Tiến hành đánh giá theo dõi
9

 Kỹ thuật đánh giá

 • Các loại hình đánh giá
 • Đánh giá theo quá trình
 • Đánh giá truy vết
 • Ghi nhận các điểm phát hiện
 • Truy tìm bằng chứng
 • Lập hồ sơ đánh giá

 Tổng kết khóa học và giải đáp thắc mắc

 Làm bài kiểm tra cuối khóa

01 buổi
  Tổng số buổi đào tạo  06 buổi
(03 ngày)

Khách hàng có nhu cầu đào tạo Inhouse vui lòng liên hệ tại đây.

Đăng ký ngay

Thời lượng đào tạo: 06 buổi/khóa (03 ngày)

HỌC PHÍ PUBLIC: 2.700.000 VNĐ/khóa

ƯU ĐÃI:

 • Giảm còn 2.300.000 VNĐ/khóa dành cho học viên đã học khóa khác tại iRTC hoặc đăng ký nhóm ≥ 3 người.
 • Giảm còn 2.500.000 VNĐ/khóa nếu nộp trước 5 ngày​

Bao gồm:  Tài liệu + Cấp chứng chỉ + Teabreak 

Chú ý: Học viên được cấp chứng chỉ ISO 14001 vào buổi cuối khóa học.

GỬI LIÊN HỆ


LIÊN HỆ TƯ VẤN:
Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh

  028 667 02879
  0902 419 079
  0908 419 079
daotao@irtc.edu.vn
KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU