0902.419.079

KỸ NĂNG XÂY DỰNG QUY TRÌNH THÔNG MINH

Khai giảng ngày 05/06/2021

Kỹ năng xây dựng quy trình thông minh

Thời gian học học: thứ 7 hàng tuần
(08h30 - 11h30 ; 13h00 - 16h00)

Khóa học xây dựng quy trình

Mục tiêu khóa học

 • Hiểu được các khái niệm về quản lý/ hệ thống quản lý.
 • Vai trò, giá trị của việc xây dựng được hê thống quy trình quy định.
 • Hiểu được các phương pháp, cách thức xây dựng quy trình/ quy định…
 • Xác định được đầu vào – đầu ra, mối tương quan giữa các Quy trình hệ thống.
 • Định hướng mục tiêu cho Nhân viên làm đúng ngay từ đầu.
 • Nhân viên hiểu được cách thức kiểm soát và làm chủ quy trình thực hiện.
 • Phương pháp kiểm tra/ đánh giá/ duy trì cải tiến liên tục quy trình thực hiện.

Đối tượng học

Giám đốc, Cấp quản lý, Trưởng phòng, Kỹ sư, Giám sát, Trưởng nhóm, Nhân Viên.

Phương pháp đào tạo

Với kinh nghiệm của chuyên gia sẽ mang lại những phương pháp giảng dạy đa dạng, hiện đại, linh hoạt, giúp học viên có thể tiếp thu kiến thức một cách hào hứng chủ động và áp dụng được ngay kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng đã tiếp thu vào thực tế làm việc. Bao gồm:
 • 20% Lý thuyết - 80% thực hành trên phần mềm Excel (Mỗi nhóm 01 máy vi tính để thực tập)
 • Trao đổi, thảo luận (Brain Storming)
 • Làm việc nhóm (Team work)
 • Bài tập tình huống
 • Thuyết trình (Presentation)
 • Video Clips…

Nội dung chương trình đào tạo

No.  

Chủ đề

Nôi dung  

Số buổi
 học

01

Tổng quan
về quản trị

 • Lý thuyết cơ bản về quản trị

 • Khái niệm về hệ thống quản lý

 • Quản trị khoa học

 • Quản trị quá trình

 • Quản trị theo PDCA (Deming)

   Chọn/ chia nhóm (3-5 người/ nhóm)

01
 

02

Các kỹ năng
quản trị cần
thiết cho cán
bộ quản lý

   Kỹ năng cần thiết để xây dựng quy trình cho Cán bộ quản lý

 • Kỹ năng hoạch định

 • Kỹ năng tổ chức

 • Kỹ năng điều khiển

 • Kỹ năng kiểm tra

   Bài tập tình huống Thảo luận - Trò chơi tư duy sáng tạo

03 

Các nguyên tắc,
 công cụ, phương pháp xây dựng & áp dụng Quy trình
         

 • Phương pháp kiểm soát theo quá trình

 • Yêu cầu quản lý quá trình trong tổ chức.

 • Tiếp cận quản lý theo MBP và MBO

 • Phương châm chiến lược của việc xây dựng hệ thống quản lý

 • 05 Quy tắc cơ bản của việc xây dựng và áp dụng quy trình

 • Quy tắc 5W2H để soạn thảo quy trình

 • Công cụ Fishbone diagram và 5M1E nhận diện rủi ro & cơ hội khi xây dựng Quy trình

   Thảo luận nhóm & làm bài tập xác định các yêu cầu cơ bản khi xây dựng quy trình/ biểu mẫu dựa trên các quy tắc và công cụ nhận diện rủi ro. Trò chơi tư duy sáng tạo

      01          

 04

Xác định cấu trúc
quy trình &
Mối tương quan
giữa các quy trình
trong hệ thống

 • Cách xác định đầu vào/ quá trính thực hiện/ đầu ra của quy trình hệ thống.

 • Cách nhận biết thống nhất các quy trình phù hợp với hệ thống quản lý.

 • Cấu trúc hình tháp hệ thống tài liệu cần soạn thảo.

 • Xác định mối tương quan giữa các quy trình trong hệ thống quản lý.

Thảo luận nhóm & làm bài tập xác định đầu vào/ đầu ra của quy trình.

01

05

Hướng dẫn soạn
thảo quy trình hệ thống
quản lý

 • Định nghĩa, phân biệt rõ quy trình/ quy định/ hướng dẫn/ tài liệu/ hồ sơ…

 • Phương pháp soạn lập quy trình kiểm soát tài liệu/ hồ sơ/ mục tiêu quản lý trong Công ty.

 • Các bước thiết lập Quy trình/ quy định/ hướng dẫn:

 • Xác định nhu cầu/ mục đích/ phạm vi

 • Xác định số bước công việc.

 • Xác định các điểm kiểm soát.

 • Xác định người thực hiện.

 • Xác định tài liệu phải tuân theo và hồ sơ liên quan.

 • Xác định phương pháp kiểm soát các bước công việc.

 • Xác định các điểm cần kiểm tra thử nghiệm.

 • Mô tả/diễn giải các bước công việc ….

 • Hướng dẫn soạn lập trên quy trình mẫu

 • Hoạt động kiểm tra xem xét, phê duyệt tài liệu.

   Thảo luận nhóm - Trò chơi Làm bài tập thiết lập quy trình tại Bộ phận làm việc

02

06

Phương pháp áp dụng/ kiểm
tra đánh giá/
điều chỉnh/
duy trì cải tiến quy trình

 • Cách ban hành tài liệu áp dụng

 • Kiểm tra theo dõi quá trình áp dung quy trình

 • Cách Đánh giá giám sát quá trình áp dụng/ Mức độ tuân thủ, tính hiệu lực của hệ thống các quy trình.

 • Cách phát hiện và ghi nhận điểm NC (sai lỗi)

 • Điều chỉnh quy trình phù hợp/ duy trì/ cải tiến.

 • Cách giải quyết mâu thuẫn xảy ra khi áp dụng quy trình

 • Các lưu ý khi triển khai áp dụng tài liệu hệ thống

  Thảo luận & chọn nhóm thực hành đánh giá giám sát chéo quy trình thực hiện/ báo cáo và ghi nhận các điểm NC. Làm bài kiểm tra cuối khóa.

01

Tổng số buổi học

   04 

>> Quý khách hàng có nhu cầu đào tạo inhouse tại công ty xin vui lòng liên hệ với iRTC tại đây.

THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC :
 02 ngày (04 buổi)
HỌC PHÍ PUBLIC : 2.800.000 VNĐ/khóa
ƯU ĐÃI:
+ Giảm còn : 2.500.000 VNĐ/khóa dành cho học viên đã học tại iRTC hoặc nhóm ≥ 3 người
+ Giảm còn : 2.600.000 VNĐ/khóa nếu nộp trước ngày khai giảng 5 ngày.
Bao gồm : Học phí + Tài liệu + chứng chỉ + Teabreak

Hình thức nộp học phí: 
- Tại TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ QUẢN LÝ QUỐC TẾ - iRTC, 58 Nguyễn Xí, Phường 26, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Tài khoản trung tâm : TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ QUẢN LÝ QUỐC TẾ - iRTC
              Số Tài Khoản : 0071001129517, Ngân hàng Vietcombank, CN Tây Sài Gòn
- Hoặc Tài khoản : Châu Quang Vinh
      Số Tài Khoản : 106006508156, Ngân hàng Vietinbank, CN 5 TP.HCM.

Để được biết thêm chi tiết chương trình đào tạo, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi,


TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ QUẢN LÝ QUỐC TẾ - iRTC
Thông tin đăng ký khóa học:

Trụ sở         :  58 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Điện thoại    :  028 3885 6866 (Ms Trân) - 0902 419 079 (Mr Vinh) - 0908 419 079 (Mr Xuân)
Email           :  tuvan@irtc.edu.vn - daotao@irtc.edu.vn - daotaoquanly.irtc@gmail.com
Website       :  www.irtc.edu.vn - www.tqmivietnam.com - www.tuvaniso.com.vn - lean6sigma.edu.vn

GỬI LIÊN HỆ


Liên hệ tư vấn: Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh
  028 3885 6866
  0902 419 079
   0908 419 079
  daotao@irtc.edu.vn