0902.419.079

KHÓA HỌC ĐÁNH GIÁ VIÊN NỘI BỘ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001 : 2015

Ngày khai giảng 06/06/2021

Khóa học nhận thức và đánh giá viên nội bộ hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015

Khai giảng Thời gian học
06/06/2021 Chủ nhật hàng tuần
(Sáng: 08h30-11h30,Chiều: 13h30 - 16h00)
Thời lượng khóa học: 3 ngày (6 buổi)

Trong doanh nghiệp, đánh giá viên là bộ phận có nhiệm vụ giúp ngăn chặn những kết quả không mong muốn thông qua việc quản lý rủi ro và trao đổi thông tin một cách có hiệu quả, xem xét việc thực hiện các kế hoạch của công ty có đạt theo đúng tiến độ được đề ra hay không, đánh giá các hoạt động chứng minh năng lực quản lý chất lượng của doanh nghiệp.

Giới thiệu chung

Ngày 15/9/2015, tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015 đã được tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hóa (ISO) ban hành chính thức và theo quy định thì sau ngày 14/9/2018 sẽ là thời điểm cuối cùng của chứng chỉ ISO 9001:2008. Chính vì thế, các doanh nghiệp sẽ buộc phải chuyển sang phiên bản tiêu chuẩn mới để tiếp tục được đánh giá cấp chứng chỉ.

So với tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tiền nhiệm thì tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 đã được thay đổi đáng kể về mặt cấu trúc, cách tiếp cận và một số yếu tố khác.

Mục tiêu khóa học

 • Nắm được các điểm cập nhật mới của phiên bản ISO 9001:2015 so với phiên bản tiền nhiệm và phương pháp xây dựng, chuyển đổi cập nhật hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015.
 • Hiểu được cấu trúc mới của hệ thống quản lý theo phiên bản mới tiêu chuẩn ISO 9001:2015.
 • Nắm được cách thức vận hành, kiểm soát và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo phiên bản mới ISO 9001:2015.
 • Tăng cường kiến thức cũng như kỹ năng để có thể triển khai đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 đạt hiệu quả cao.
 • Nắm vững các kỹ năng của đánh giá viên nội bộ và phương pháp thực hiện đánh giá nội bộ.

Đối tượng học

Khóa học nhận thức và đánh giá viên nội bộ hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 phù hợp với nhiều vị trí như:

 • Giám đốc/Phó giám đốc
 • Trưởng phòng/Phó phòng
 • các cấp quản lý
 • đội ngũ nhân viên ISO
 • đánh giá viên nội bộ hệ thống quản lý và các thành viên tham gia thiết lập và duy trì hệ thống quản lý tại công ty
 • Sinh viên, sinh viên mới tốt nghiệp và các cá nhân phụ trách hệ thống quản lý chất lượng trong các tổ chức muốn trở thành chuyên viên đánh giá nội bộ ISO 9001:2015

Phương pháp đào tạo

Phương pháp đào tạo đa dạng, hiện đại và linh hoạt giúp học viên có thể tiếp thu kiến thức một cách hiệu quả, chủ động và đặc biệt là có thể áp dụng kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng đã được tiếp thu vào thực tế công việc.

Khóa học sẽ bao gôm:

 • Bài giảng
 • Trao đổi và bàn luận
 • Làm việc nhóm
 • Bài tập tình huống
 • Thuyết trình
 • Video Clip

Giảng viên giảng dạy là chuyên gia hàng đầu có hơn 15 năm kinh nghiệm trong tư vấn đào tạo, đánh giá chứng nhận ISO 9001:2015.

Khi được học tập với những chuyên gia giỏi và nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đánh giá nội bộ, đánh giá chứng nhận – xây dựng hệ thống quản lý theo các tiêu chuẩn ISO, học viên sẽ hào hứng hơnkhi tiếp cận những kiến thức kỹ năng đánh giá nội bộ mới trong suốt quá trình học.

Nội dung chương trình

No. Nội dung Số buổi học
 NỘI DUNG ĐÀO TẠO NHẬN THỨC HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2015 
01
Khái quát các thay đổi trong ISO 9001:2015:
 • Lịch sử phát triển của Mô hình hệ thống quản lý ISO 9000.
 • Bối cảnh, mục đích và nội dung thay đổi các yêu cầu của ISO 9001 trong phiên bản mới 2015 về Tiếp cận, Bố cục, Điều khoản và Yêu cầu.
 • Mô hình hệ thống quản lý tiếp cận theo quá trình và sự liên kết các yêu cầu tiêu chuẩn.
 • Tiếp cận quản lý rủi ro theo ISO 9001:2015.
 • Thay đổi cấu trúc chính và các nội dung chính của tiêu chuẩn ISO 9001 : 2015.
 • Các nguyên tắc về quản lý chất lượng/ Mô hình P-D-C-A
 • Giới thiệu cơ sở từ vựng theo phiên bản mới.
 • Yêu cầu chung/ Yêu cầu về hệ thống tài liệu/ Thảo luận.
01
02
PHÂN TÍCH CHI TIẾT CÁC YÊU CẦU CỦA HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TC ISO 9001 : 2015:
Bối cảnh của tổ chức
 • Hiểu về tổ chức và bối cảnh
 • Nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm
 • Xác định phạm vi của hệ thống quản lý chất lượng.
 • Hệ thống quản lý chất lượng và các quá trình
Sự lãnh đạo
 • Sự lãnh đạo và cam kết
 • Hướng vào khách hàng
 • Chính sách chất lượng
 • Mô tả vai trò, trách nhiệm, quyền hạn trong Công ty.
Hoạch định hệ thống quản lý
 • Hành động giải quyết rủi ro và cơ hội
 • Hoạch định mục tiêu chất lượng/ hành động đạt được
 • Xác định mối nguy, đánh giá rủi ro, xác lập sự kiểm soát
Hỗ trợ
 • Nguồn lực, năng lực, nhận thức
 • Trao đổi thông tin nội bộ, bên ngoài
Điều hành
 • Quản lý điều hành
 • Yêu cầu đối với sản phẩm và dịch vụ
 • Thiết kế và phát triển sản phẩm và dịch vụ
 • Kiểm soát các sản phẩm và dịch vụ do bên ngoài cung cấp
 • Sản xuất và cung cấp dịch vụ
 • Chuyển giao sản phẩm và dịch vụ
 • Kiểm soát đầu ra không phù hợp
 • Sự không phù hợp và hành động khắc phục
02
03
Đánh giá kết quả hoạt động
 • Theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá
 • Đánh giá nội bộ
 • Xem xét của lãnh đạo
Cải tiến
 • Đánh giá kết quả hoạt động
 • Sự không phù hợp và hành động khắc phục
01
04
 • Nhận diện, đánh giá và kiểm soát rủi ro và hành động thực hiện trong Hệ thống QLCL ISO 9001:2015
 • Các công cụ phân tích rủi ro và cơ hội
 • Phân tích cải tiến kết quả thực hiện
 • Chương trình hành động Chuyển đổi hệ thống theo tiêu chuẩn mới
 • Phương pháp Tích hợp ISO 9001:2015 với các tiêu chuẩn khác (ISO 14001, OHSAS 18001,...)
 • Một số lưu ý đối với quá trình chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng từ tiêu chuẩn ISO 9001:2008 sang tiêu chuẩn ISO 9001:2015
Bài tập nhận diện rủi ro/ cơ hội
01
NỘI DUNG ĐÀO TẠO NHẬN THỨC HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2015 
05
Đánh giá hệ thống quản lý theo ISO 19011:2013
 • Phạm vi
 • Tài liệu viện dẫn
 • Thuật ngữ - Định nghĩa
 • Các nguyên tắc trong đánh giá nội bộ
 • Mục tiêu và ý nghĩa của hoạt động đánh giá nội bộ
02 
06
Năng lực và đánh giá năng lực của chuyên giá đánh giá
 • Khái quát
 • Vai trò của đánh giá viên nội bộ
 • Tiêu chuẩn năng lực của đánh giá viên và của trưởng đoàn
 • Phong cách cá nhân
 • Kiến thức và kỹ năng
 • Giáo dục, kinh nghiệm làm việc, đào tạo chuyên gia đánh giá và kinh nghiệm đánh giá
 • Duy trì và cải tiến năng lực
 • Đánh giá chuyên gia đánh giá
07
Quản lý chương trình đánh giá
 • Khái quát
 • Mục tiêu của chương trình đánh giá
 • Thiết lập chương trình đánh giá và làm bài tập lập chương trình đánh giá
 • Lựa chọn và chỉ định đoàn đánh giá
 • Thực hiện chương trình đánh giá
 • Theo dõi chương trình đánh giá
 • Xem xét và cải tiến chương trình đánh giá
 • Chuẩn bị checklist đánh giá
 • Tiến hành đánh giá tài liệu
 • Chuẩn bị đánh giá tại hiện trường
 • Qui trình tổ chức đánh giá nội bộ
 • Lập chương trình đánh giá hàng năm
08
Thực hiện đánh giá
 • Bắt đầu cuộc đánh giá
 • Chuẩn bị các hoạt động đánh giá
 • Họp khai mạc và kết thúc, thí dụ về buổi họp.
 • Tiến hành các hoạt động đánh giá
 • Chuẩn bị và gửi báo cáo đánh giá
 • Hoàn thành cuộc đánh giá
 • Tiến hành đánh giá theo dõi
02
09
Kỹ thuật đánh giá
 • Các loại hình đánh giá
 • Đánh giá theo quá trình
 • Đánh giá truy vết
 • Ghi nhận các điểm phát hiện
 • Truy tìm bằng chứng
 • Lập hồ sơđánh giá
Tổng kết khóa học và giải đáp thắc mắc
Làm bài tập thực hành và bài kiểm tra cuối khóa
Tổng số buổi đào tạo 08 buổi

>> Quý khách hàng có nhu cầu đào tạo inhouse tại công ty xin vui lòng liên hệ với iRTC ti đây.
Thời lượng khóa học: 6 buổi / khóa (3 ngày)
Học phí: 2.700.000 VNĐ/khóa
Ưu đãi:

+ Giảm còn 2.300.000 VNĐ / khóa dành cho học viên đã học tại iRTC hoặc nhóm >= 3 người
+ Hoặc giảm còn 2.500.000VNĐ / khóa nếu nộp trước 05 ngày.
Học phí bao gồm: Tài liệu + cấp chứng chỉ + Teabreak
Chú ý: Học viên được cấp chứng chỉ đánh giá viên nội bộ vào buổi cuối khóa học.

 

GỬI LIÊN HỆ


Liên hệ tư vấn: Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh
  028 3885 6866
  0902 419 079
   0908 419 079
  daotao@irtc.edu.vn