Tăng giá trị cho bạn bằng giải pháp tốt
Hotline: 0902 419 079

KHÓA HỌC GẦN KHAI GIẢNG

KHÓA HỌC LEAN SIX SIGMA GREEN BELT

Khóa học Lean Six Sigma Black Belt cung cấp cho học viên hiểu biết sâu hơn về công cụ và phương pháp Six Sigma để ứng dụng vào doanh nghiệp/ tổ chức. Những nội dung sẽ được giảng dạy song song với thực hành và giải quyết case study giúp học viên học nhanh và nhớ lâu hơn.

KHÓA HỌC LEAN SIX SIGMA BLACK BELT

Khóa học Lean Six Sigma Black Belt cung cấp cho học viên những kiến thức cũng như hiểu biết sâu hơn về công cụ và phương pháp Six Sigma để có thể áp dụng vào doanh nghiệp/tổ chức một cách hiệu quả

KHÓA HỌC MỚI KẾT THÚC

Kết thúc khóa học Lean Six Sigma Green Belt (đai xanh) tại iRTC

Kết thúc khóa học Lean Six Sigma Green Belt (đai xanh) tại iRTC

Kết thúc khóa học PROBLEM SOLVING – 8D METHOD

Kết thúc khóa học PROBLEM SOLVING – 8D METHOD

Kết thúc khóa học NHẬN THỨC CHUYỂN ĐỔI VÀ ĐÁNH GIÁ VIÊN NỘI BỘ ISO 9001: 2015

Kết thúc khóa học NHẬN THỨC CHUYỂN ĐỔI VÀ ĐÁNH GIÁ VIÊN NỘI BỘ ISO 9001: 2015

kết thúc khóa học LEAN MANUFACTURING

kết thúc khóa học LEAN MANUFACTURING

Kết thúc khóa học NHẬN THỨC VÀ ĐÁNH GIÁ VIÊN NỘI BỘ ISO 9001: 2015

Kết thúc khóa học NHẬN THỨC CHUYỂN ĐỔI VÀ ĐÁNH GIÁ VIÊN NỘI BỘ ISO 9001: 2015